COVID

Současná nařízení Ministerstva zdravotnictví a MŠMT

Vážení rodiče, 

jsme rádi, že v současné době již žádná omezení neplatí :)