Akordeonový orchestr Musica harmonica

Akordeonový orchestr Musica harmonica vznikl na podzim roku 1999 pod názvem Akord. Vyvinul se postupně z menších hudebních souborů vedených Jaroslavem Kubečkem již od roku 1986. Nějakou dobu tak působil i pod názvem SAKO - Společný akordeonový orchestr, neboť v něm pospolu účinkovali žáci ZUŠ Náchod a ZUŠ Červený Kostelec.

Orchestr pravidelně účinkuje na dvou hlavních koncertech obou ZUŠ v rámci školního roku - vánočním a závěrečném. Často též vystupuje na koncertech pěveckého sboru Červánek, který vede paní Eva Kubečková, a to v samostatném bloku i jako doprovod. Od roku 2005 pořádá zjara samostatný koncert, většinou v náchodské galerii výtvarných umění (GVUN) nebo v kině Luník, divadle J. K. Tyla či v kostele CČSH v Červeném Kostelci. Má za sebou také množství samostatných i společných výchovných koncertů pro ZŠ v Červeném Kostelci, Gymnázium Náchod, ZŠ Úpice apod.

Pravidelně se účastní soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT, které v posledních pěti ročnících (2002-2013) končili z finančních důvodů již v krajských kolech. Zde získal první místa s postupem do ústředního kola. Na celostátní úrovni se akordeonisté setkávají v Praze - na evropském festivalu akordeonových orchestrů, kde je vždy výrazná konkurence. Musica harmonica se účastnila všech ročníků od roku 2000, kdy festival vznikl. V školním roce 2011/2012 získala od mezinárodní odborné poroty 20 z max. počtu 25 bodů, a tudíž velmi dobré umístění - stříbrné pásmo. Je to třetí ocenění, jež si odsud orchestr odvezl (předtím dosáhli čestných uznání a bronzového pásma), tak si toho hráči velmi váží. V roce 2006 se akordeonový orchestr rovněž zúčastnil soutěže Harmonia viva ve Wroclavi a získal zde čestné uznání. S DPS Červánek navštívil Švýcarsko, kam je pozval dětský sbor Calicantus z města Locarno, v roce 2010 navštívil východoslovenské Michalovce a Sobrance a orchestr zde měl velký úspěch, neboť tu na akordeon hraje mnoho místních. O prázdninách 2011 zavítal do Chorvatska a v školním roce 2011/2012 natočil orchestr svoje čtvrté samostatné CD.

Vedle souboru Musica harmonica existuje na ZUŠ přípravný akordeonový orchestr Akorďáci, ve kterém se na moderní populární hudbě žáci připravují na přestup do hlavního orchestru. Akorďáci rovněž soutěžili již několikrát v krajských kolech soutěže ZUŠ. Ve školním roce 2012/2013 získali první místo. V roce 2013 se orchestr zúčasnil již pošesté mezinárodního soutěžního festivalu v Praze s názvem Pražské dny harmonik a tentokrát dosáhl nejvyššího ocenění-zlaté pásmo a vítězství v kategorii.Stejné umístění dosáhl i s nově vzniklým komorním souborem Kubaband, ve kterém účinkují převážně studení hlavního orchestru. Tohoto výsledku soubory dosáhly poprvé.

Musica harmonica má v repertoáru široký výběr hudby 20. století od klasických evergreenů, přes muzikálové melodie a filmovou hudbu až ke skladbám populárních skupin současnosti. Interpretuje však též původní literaturu pro akordeonové orchestry a také původně varhanní skladby z období baroka i jiné transkripce předních aranžérů. Drtivá většina je zahraniční provenience - především z Německa, Švýcarska, Francie, Ruska a dalších zemí, kde je akordeon velmi populární. V Čechách se danému žánru věnuje jen velmi málo skladatelů, neboť zde existuje jen několik orchestrů tohoto typu.

O akordeonovém orchestru a Červánku a jeho aktivitách se také dočtete na společných stránkách www.cervanek-ds.cz

Členové akordeonového orchestru Musica harmonica se účastnili ve dnech 1.-5.7. 2021 Letních akordeonových kurzů v ZUŠ Holice, jejichž pořadatelem byla konzervatoř Pardubice- akordeonové oddělení. Učitel J.Kubeček byl jako lektor pověřen vedením orchestru, jehož členy byli všichni sólisté a několik studentů konzervatoře i několik pedagogů ze ZUŠ, kteří tam měli své žáky. Byli zde žáci z Pardubického a Královéhradeckého kraje i odjinud. Orchestr čítal kolem 30. členů a zahrál si na závěr závěrečného koncertu několik studovaných skladeb."

"Byl to pro mě krásný zážitek a moc jsem si toho vážil"   říká Jaroslav Kubeček