Výsledky na soutěžích

2023-2024

16. ROČNÍKU VÝTVARNÉ SOUTĚŽE POZNÁVÁME SVĚT

V měsíci květnu jsme se s žáky výtvarného oboru zúčastnili výtvarné soutěže Poznáváme svět – KANADA, kterou vyhlásilo Středisko volného času Bájo v České Skalici. Do soutěže bylo zasláno 323 prací ze škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje. Mezi prvními pěti oceněnými je i naše žákyně Ester Bartoňová s malbou dravce - Káně rudoocasá. Tímto ji velice děkujeme a přejeme další úspěchy.

Krajské kolo tanečních a jazzových orchestrů - ZUŠ Týniště n./Orlicí

Dne 14.4. proběhlo v Týniště krajské kolo tanečních a jazzových orchestrů. Společně s JBB školy se představily orchestry, BIG BAND ZUŠ Chlumec nad Cidlinou, STO Hradec Králové, SAFARI Hradec Králové, domácí Bigbanďata ZUŠ Týniště nad Orlicí a spousta další menších, ale i větších kapel a orchestrů. Náš orchestr zahrál skvěle. I přes chybějícího trumpetistu v sekci vydal maximum ze svého umu. Repertoár byl pestrý nejen pro porotu, ale i pro posluchače, kteří ocenili výkon našeho orchestru krásným potleskem. Skvělá sóla zahráli Káťa Semeráková, Štěpán Adam, Vojta Pell a Jonáš Bílý. Prostě jsme si naši první účast na soutěži užili i když jsme získali "jen to krásné stříbro". Všem, kteří jste nám fandili a drželi palečky moc děkujeme a těšíme se na společné hudební setkání.

17. ročník celostátní soutěžní přehlídky Zahrada písní 2024 v Praze

Přípravný pěvecký sbor Sluníčko se zúčastnil dne 6.4. 2024 17. ročníku celostátní soutěžní přehlídky Zahrada písní 2024 v Praze. Tuto soutěž pořádá Unie českých pěveckých sborů a Spolek DPS Svítání Praha 5 za podpory Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části - Praha 11. V porotě této prestižní soutěže zasedly významné osobnosti českého pěveckého a sborového umění, o kterých se sluší říci pár slov: PhDr.Alena Stašková (absolventka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy-obor Hudební pedagogika, 50.let vyučovala na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a spolupracovala se svým manželem sbormistrem Čestmírem Staškem s Dětským pěveckým sborem Československého rozhlasu). Šárka Mistrová (sólový zpěv Konzervatoř v Pardubicích a Sbormistrovství na PF UK v Praze u prof. Jiřího Koláře a I.Štíbrové). Předsedou poroty byl Doc. Marek Valášek (sbormistrovství na PF UK, dirigování na HAMU, v současnosti sbormistr Státní opery Praha, předního českého souboru Piccolo coro a Piccola orchestra, vyučuje na Pražské konzervatoři a PF UK, kde vede smíšený sbor a orchestr). Sluníčko se sbormistryní Evou Kubečkovou soutěžilo v I.kategorii, kde ve dvou blocích bylo 8 sborů. Jejich výkon ocenila porota Zlatým pásmem a navíc zvláštním oceněním za hlasovou kulturu a vynikající výkony sólistů (Nelly Nývltová, Barunka Matysková, Eliška Šimková a Štěpánka Lelková) a cenu poroty za klavírní doprovod J.Kubečkovi. Děti byly nadšené a moc si to v Praze užily. 

KRAJSKÉ KOLO HRY NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE - ZUŠ HRADEC KRÁLOVÉ

Veliká gratulace patří všem učitelům, žákům i korepetitorům, kteří dovezli nádherná ocenění z krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, které se konalo 9.-10.4. v Hradci Králové . Ve hře na housle získal Vojtěch Krejčí, Kristýna Mertlíková 1.cenu,  Václav Vít, Karolína Kábrtová, Karolína Mertlíková 2.cenu. Ve hře na violoncello získal Matouš Černý a Maxmilián Mach 1.cenu, Martin Pell a Natálie Wajsarová 2.cenu a Petr Svoboda 3. cenu. Do ústředního kola postupují: Kristýna Mertlíková, Matouš Černý a absolutní vítěz soutěže ve hře na violoncello Maxmilián Mach. Blahopřejeme i učitelům Mgr. Petru Lichému a Mgr. Jiřímu Kábrtovi, kteří získali ocenění poroty za pedagogickou práci. Děkujeme i Lucii Wajsarové za přípravu svých žáků. BLAHOPŘEJEME.

KRAJSKÉ KOLO HRY NA KLAVÍR - ZUŠ HRADEC KRÁLOVÉ

Ve dnech 25.-26.3. proběhlo v Hradci Králové krajské kolo klavírní soutěže. Naši školu výborně reprezentovaly tři žákyně - Hanička Řezníčková získala ve II.kategorii v sólové hře na klavír 3.místo a klavírní duo Sofie Hejnová a Emma Burešová získaly ve III.kategorii čtyřruční hry krásné 2.misto. Moc všem gratulujeme!

OKRESNÍ KOLO VE HŘE NA HOUSLE - ZUŠ BROUMOV

Kristýna Mertlíková získala titul absolutního vítěze v okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na housle, které se uskutečnilo 20.3. v Broumově. Spolu s Kristýnkou postupují do krajského kola: Vojta Krejčí, Václav Vít, Karolína Kábrtová, Karolína Mertlíková. V soutěži krásně zahrály i děvčata Verunka Wajsarová a Sára Polívková. Ocenění poroty získal i pan učitel Jiří Kábrt a to za vynikající pedagogickou práci. Všem soutěžícím blahopřejeme a držíme palečky v krajském kole dne 9.4.2024 v Hradci Králové. 

SOUTĚŽE ZUŠ 2024

OKRESNÍ KOLO VE HŘE NA KLAVÍR - ZUŠ NÁCHOD

V úterý 12.3. proběhlo okresní kolo soutěže ve hře na klavír. Naši školu reprezentovalo 9 žáků - 5 sólistů a 2 klavírní dua. Ve svých věkových kategoriích získali 2.cenu Marie Janoušková, Hana Hofmanová, Vilém Špulák a Adam Kubeček, 1. cenu a zároveň postup do dalšího kola získala Hana Řezníčková. Klavírní duo Dominik Matyska a Marie Hejnová bylo odměněno 2.cenou a duo Emma Burešová a Sofie Hejnová postupují s 1. cenou do krajského kola. Všem blahopřejeme!


Ústřední kolo soutěže ZUŠ 2023 v oboru akordeon sólo a komorní hra se konala po čtyřech letech. Soutěž měla vysokou úroveň, byl to třídenní maraton od 12 do14.5. Bylo překvapením, že hodně žáků má již svoje nové špičkové italské nástroje, což je pro nás a třeba i rodiče žáků inspirací do budoucna. Všichni žáci byli vítězové ve svých kategoriích v krajském kole. Vojta Grohmann měl silnou konkurenci 14 akordeonistů a získal od poroty 3.misto. Vašík Hanuš získal body od poroty mladších žáků na druhé místo a měl obrovskou a zaslouženou radost. V neděli soutěž vyvrcholila komorní hrou. Náš kvintet společně s žáky z Úpice ve složení Štěpán Nohejl, Vojta Grohmann, Ondra Bejr, Šarlota Nohejlova a Maty Pešek získali v komorní hře do pěti členů hezké druhé místo. I zde byla velká konkurence různých uskupení v kombinaci s akordeonem. Pro žáky velká motivace a pro jejich učitele Jaroslava Kubečka, zároveň člena sedmičlenné poroty starších žáků, nové podněty a také krásná setkání s kolegy z různých koutů naší republiky. Děkujeme našim mladým akordeonistům za krásnou reprezentaci školy a našeho kraje a přejeme jim, aby jim láska k akordeonu vydržela do mnoha dalších let a dále rozdávali radost všem posluchačům na nejrůznějších akcích jak sólovou hrou, tak s orchestrem Musica harmonica.  

Velká radost při vyhlášení... v ústředním kole soutěže  dětských pěveckých sborů  ZUŠ v Litomyšli získal přípravný sbor SLUNÍČKO poprvé v historii Zlaté pásmo a k tomu zvláštní cenu poroty za spontánní výkon. Moc všem žákům pod vedením sbormistra Evy Kubečkové blahopřejeme.

Sen se stal skutečností... ve dnech 26.- 28.4.2023 získaly soubory školy pod vedením Jiřího Kábrta, Adély Podrábské a Lucie Wajsarové dvě první a jedno druhé místo v Ústředním kole s převahou smyčcových nástrojů ve Františkových Lázních. 

1. cena - Smyčcové kvarteto ve složení Vojtěch Krejčí, Václav Vít, Kryštof Ansorge, Maxmilián Mach, 

1. cena - Smyčcové trio Kristýna Mertlíková, Karolína Mertlíková a Kristina Kábrtová  /koncert vítězů/

2. cena - Klavírní kvarteto ve složení Noemi Machová, Sebastian Mach, Natálie Wajsarová a Sofie Hejnová.

BLAHOPŘEJEME 


ARTAMA - krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Tanec, Tanec...6. května 2023, Divadlo J. K. Tyla, Červený Kostelec

NOMINACE A OCENĚNÍ ... na celostátní přehlídku v Jablonci nad Nisou, která se bude konat 27.-29. října 2023 získala přímí postup choreografie /Ne/možnosti, autor choreografie: Blanka Rejholdová a děvčata, ZUŠ Červený Kostelec

Dále porota udělila individuální ocenění choreografiím: /Ne/možnosti, autor choreografie: Blanka Rejholdová a děvčata, ZUŠ Červený Kostelec - za hudebně pohybové zpracování tématu a autentickou interpretaci


Březen 2023 plný krásných ocenění a soutěžních výsledků v krajském kole 

V krajském kole soutěže akordeonů pod vedením Jaroslava Kubečka získal Vojtěch Grohmann a Václav Hanuš 1. cenu s postupem do ústředního kola. Ondřej Bejr získal 2. cenu a Matyáš Horák 3. místo. Do ústředního kola v Chocni postupuje akordeonový kvintet (absolutní vítěz soutěže) a Musica harmonica do celostátního kola v Dobřanech. Všichni měli velkou radost z těchto úspěchů. Málokdy se podaří několik postupů do celostátního kola.  Akordeonový orchestr Musica harmonica získal také cenu za dramaturgii svého soutěžního programu.

V komorní hře s převahou smyčcových nástrojů získalo 1. místo a postup do ústředního kola Smyčcové kvarteto ve složení Vojtěch Krejčí, Václav Vít, Kryštof Ansorge, Maxmilián Mach, Smyčcové trio Kristýna Mertlíková, Karolína Mertlíková a Kristina Kábrtová a Klavírní kvarteto ve složení Noemi Machová, Sebastian Mach, Natálie Wajsarová a Sofie Hejnová. Dále 1. místa bez postupu získalo Trio piccolo (Rebeka Polívková, Dominik Ansorge a Filip Kulda, dále Smyčcové kvarteto (Veronika Wajsarová, Karolína Kábrtová, Sára Polívková a Martin Pell) a Trio (Samuel Hejna, Bartoloměj Tuček a Sofie Hejnová). Nemůžeme opomenout ani na 1. cenu pro Violoncellové kvarteto ve složení Petr Svoboda, Martin Pell, Michael Svoboda a Anežka Kozlová. Děkujeme Lucii Wajsarové, Jiřímu Kábrtovi, Adéle Podrábské, Petru Lichému, Lidmile Urbanové, Lukáši Jankovi za přípravu a vedení komorních souborů. Za vynikající pedagogickou práci byl oceněn pan Jiří Kábrt,

V soutěži pěveckých sborů postoupil do ústředního kola pěvecký sbor DPS SLUNÍČKO včetně zvláštní ceny za dramaturgii soutěžního vystoupení a DPS Červánek získal návrh na postup, vše pod vedením Evy Kubečkové. Nelze opomenout ani ocenění pedagogů. Nelze opomenout ocenění za citlivý doprovod pro pana Jaroslava Kubečeka a zvláštní cenu za dramaturgii pro DPS Sluníčko.

Všem učitelům, žákům, komorním a pěveckým seskupením moc blahopřejeme.

Fotogalerie najdete v sekci Hudební obor - soutěže