Výsledky na soutěžích

2022-2023

ÚSTŘEDNÍ KOLA SOUTĚŽÍ ZUŠ 2023

Ústřední kolo soutěže ZUŠ v oboru akordeon sólo a komorní hra se konala po čtyřech letech. Soutěž měla vysokou úroveň, byl to třídenní maraton od 12 do14.5. Bylo překvapením, že hodně žáků má již svoje nové špičkové italské nástroje, což je pro nás a třeba i rodiče žáků inspirací do budoucna. Všichni žáci byli vítězové ve svých kategoriích v krajském kole. Vojta Grohmann měl silnou konkurenci 14 akordeonistů a získal od poroty 3.misto. Vašík Hanuš získal body od poroty mladších žáků na druhé místo a měl obrovskou a zaslouženou radost. V neděli soutěž vyvrcholila komorní hrou. Náš kvintet společně s žáky z Úpice ve složení Štěpán Nohejl, Vojta Grohmann, Ondra Bejr, Šarlota Nohejlova a Maty Pešek získali v komorní hře do pěti členů hezké druhé místo. I zde byla velká konkurence různých uskupení v kombinaci s akordeonem. Pro žáky velká motivace a pro jejich učitele Jaroslava Kubečka, zároveň člena sedmičlenné poroty starších žáků, nové podněty a také krásná setkání s kolegy z různých koutů naší republiky. Děkujeme našim mladým akordeonistům za krásnou reprezentaci školy a našeho kraje a přejeme jim, aby jim láska k akordeonu vydržela do mnoha dalších let a dále rozdávali radost všem posluchačům na nejrůznějších akcích jak sólovou hrou, tak s orchestrem Musica harmonica.  

Velká radost při vyhlášení... v ústředním kole soutěže  dětských pěveckých sborů  ZUŠ v Litomyšli získal přípravný sbor SLUNÍČKO poprvé v historii Zlaté pásmo a k tomu zvláštní cenu poroty za spontánní výkon. Moc všem žákům pod vedením sbormistra Evy Kubečkové blahopřejeme.

Sen se stal skutečností... ve dnech 26.- 28.4.2023 získaly soubory školy pod vedením Jiřího Kábrta, Adély Podrábské a Lucie Wajsarové dvě první a jedno druhé místo v Ústředním kole s převahou smyčcových nástrojů ve Františkových Lázních. 

1. cena - Smyčcové kvarteto ve složení Vojtěch Krejčí, Václav Vít, Kryštof Ansorge, Maxmilián Mach, 

1. cena - Smyčcové trio Kristýna Mertlíková, Karolína Mertlíková a Kristina Kábrtová  /koncert vítězů/

2. cena - Klavírní kvarteto ve složení Noemi Machová, Sebastian Mach, Natálie Wajsarová a Sofie Hejnová.

BLAHOPŘEJEME 


ARTAMA - krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Tanec, Tanec...6. května 2023, Divadlo J. K. Tyla, Červený Kostelec

NOMINACE A OCENĚNÍ ... na celostátní přehlídku v Jablonci nad Nisou, která se bude konat 27.-29. října 2023 získala přímí postup choreografie /Ne/možnosti, autor choreografie: Blanka Rejholdová a děvčata, ZUŠ Červený Kostelec

Dále porota udělila individuální ocenění choreografiím: /Ne/možnosti, autor choreografie: Blanka Rejholdová a děvčata, ZUŠ Červený Kostelec - za hudebně pohybové zpracování tématu a autentickou interpretaci


Březen 2023 plný krásných ocenění a soutěžních výsledků v krajském kole 

V krajském kole soutěže akordeonů pod vedením Jaroslava Kubečka získal Vojtěch Grohmann a Václav Hanuš 1. cenu s postupem do ústředního kola. Ondřej Bejr získal 2. cenu a Matyáš Horák 3. místo. Do ústředního kola v Chocni postupuje akordeonový kvintet (absolutní vítěz soutěže) a Musica harmonica do celostátního kola v Dobřanech. Všichni měli velkou radost z těchto úspěchů. Málokdy se podaří několik postupů do celostátního kola.  Akordeonový orchestr Musica harmonica získal také cenu za dramaturgii svého soutěžního programu.

V komorní hře s převahou smyčcových nástrojů získalo 1. místo a postup do ústředního kola Smyčcové kvarteto ve složení Vojtěch Krejčí, Václav Vít, Kryštof Ansorge, Maxmilián Mach, Smyčcové trio Kristýna Mertlíková, Karolína Mertlíková a Kristina Kábrtová a Klavírní kvarteto ve složení Noemi Machová, Sebastian Mach, Natálie Wajsarová a Sofie Hejnová. Dále 1. místa bez postupu získalo Trio piccolo (Rebeka Polívková, Dominik Ansorge a Filip Kulda, dále Smyčcové kvarteto (Veronika Wajsarová, Karolína Kábrtová, Sára Polívková a Martin Pell) a Trio (Samuel Hejna, Bartoloměj Tuček a Sofie Hejnová). Nemůžeme opomenout ani na 1. cenu pro Violoncellové kvarteto ve složení Petr Svoboda, Martin Pell, Michael Svoboda a Anežka Kozlová. Děkujeme Lucii Wajsarové, Jiřímu Kábrtovi, Adéle Podrábské, Petru Lichému, Lidmile Urbanové, Lukáši Jankovi za přípravu a vedení komorních souborů. Za vynikající pedagogickou práci byl oceněn pan Jiří Kábrt,

V soutěži pěveckých sborů postoupil do ústředního kola pěvecký sbor DPS SLUNÍČKO včetně zvláštní ceny za dramaturgii soutěžního vystoupení a DPS Červánek získal návrh na postup, vše pod vedením Evy Kubečkové. Nelze opomenout ani ocenění pedagogů. Nelze opomenout ocenění za citlivý doprovod pro pana Jaroslava Kubečeka a zvláštní cenu za dramaturgii pro DPS Sluníčko.

Všem učitelům, žákům, komorním a pěveckým seskupením moc blahopřejeme.

Fotogalerie najdete v sekci Hudební obor - soutěže