Symfonický orchestr

Od roku 1996 vznikl zásluhou učitele Mgr. J. Kábrta při ZUŠ smyčcový soubor a navázal tak na činnost, kterou započal začátkem 80 let pan učitel Rudolf Vogel se svými žáky. V souboru původně hráli žáci ve složení: první a druhé housle, violy, violoncello, kontrabas a cembalo. Repertoár tvořily převážně díla barokních mistrů, později i díla z doby romantismu - např. skladatelů Griega, Suka a Dvořáka. Smyčcový orchestr se v tomto složení několikrát zúčastnil soutěže ZUŠ a získal v krajských kolech vždy 1. nebo 2. místo. V letech 2003 a 2006 podnikl orchestr úspěšný zájezd do Německa.

V posledním letech se ke smyčcovým nástrojům postupně přidaly dechové a bicí nástroje. Vznikl tak zhruba 40 členný symfonický orchestr, ve kterém vedle současných žáků školy hrají i bývalí žáci, absolventi a také učitelé. Případně vypomáhají i pozvaní hosté z řad rodičů i profesionálních hráčů. Orchestr má na svém kontě mnoho samostatných koncertů a jeho umění vzbudilo vždy značný ohlas veřejnosti. Repertoár orchestru tvoří skladby L. van Beethovena, J. Haydna, F. Schuberta, J. Brahmse, G. Bizeta a dalších nejen klasických skladatelů symfonické hudby. Své koncerty orchestr  obohacuje o hosty z řad pěveckých sborů a sólistů. Dirigentem orchestru je Jiří Kábrt.