Piana do škol

možnost podpořit školu v získání kvalitního nástroje

Vřelé díky Vám všem, rodičům, přátelům školy, našemu zřizovateli, nadaci Karel Komárek Family Foundation, společnosti PETROF a ostatním partnerům za finanční příspěvek, který vedl k získání nového piana do naší školy. 

MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy

Foto z instalace nástroje dne 27.9.2023