Piana do škol

možnost podpořit školu v získání kvalitního nástroje

Děkujeme Vám všem, rodičům, přátelům školy, partnerům za případný příspěvek, který může vést k získání nového piana do naší školy. Vše potřebné se dozvíte z následujících odkazů a textu.

Vážení rodiče, přátelé školy, partneři,

nadace Karel Komárek Family Foundation otevírá ve druhém kole projektu Piana do škol cestu k novým nástrojům 12 základním uměleckým školám. ZUŠ Červený Kostelec je jednou z nich, čehož si nesmírně vážíme. Školy dostanou celkem deset pianin a dva klavíry značky PETROF za více než pět milionů korun. Získají je díky nadační podpoře ve výši bezmála 2,3 milionu korun a související veřejné sbírce. Ta již probíhá na webu pianadoskol.cz. Počáteční nepeněžitý dar poskytne školám z devíti krajů České republiky i výrobce nástrojů.

Vybavit učebnu či sál špičkovým nástrojem, na který budou žáci hrát další desítky let, představuje pro mnohé základní umělecké školy jen sotva splnitelné přání. Za často zastaralým vybavením stojí rostoucí ceny na trhu s nástroji a zejména u regionálních škol nedostatek peněz. Na popsanou situaci reaguje projekt Piana do škol, jehož záměr nicméně rámec pouhé materiální podpory výrazně přesahuje.

Jedním z kritérií pro výběr škol byly ostatně také jejich zkušenosti a motivace v oblasti fundraisingu. Hodnoticí komise přihlížela k historii a úspěchům školy, kvalitě výuky, počtu pedagogů v klavírním oddělení nebo k aktivitám v oblasti hudby. Zohledňovala roční rozpočet školy, celkový počet a stav klavírů nebo počet žáků a dětí, jejichž studium je zaměřeno právě na hru na klavír. Veřejná sbírka probíhá od 1. prosince 2022 do června 2023.

Pevně věříme, že společně s vámi, rodiči, našimi partnery i drobnými dárci cestu pro získání nového nástroje pro žáky školy zvládneme. Na webu pianadoskol.cz můžete shlédnout současný stav a průběh finanční sbírky. 

Moc děkujeme za podporu.

MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy