Dětský pěvecký sbor Červánek

  • Dětský pěvecký sbor Červánek vznikl v roce 1994 a z počátečních několika členů se během své činnosti rozrostl na současných čtyřicet. Sbormistryní je Eva Kubečková, korepetitory Eva Včelišová a Jaroslav Kubeček. Repertoár sboru tvoří skladby různých slohových období od renesance po současnost, dále černošské spirituály a lidové písně. Zkoušky sboru probíhají dvakrát týdně, pravidlem se stala jednou měsíčně nedělní soustředění a o letních prázdninách týdenní soustředění s pracovním i oddechovým programem. Sbor má dvě přípravná oddělení: nejmladší děti 5 - 7 leté s názvem Hvězdičky a starší 8 -10 leté s názvem Sluníčko. Podle vyspělosti přecházejí po dvou až třech letech do hlavního sboru. Pěvecký sbor se účastní různých koncertů školy, pořádá také samostatné koncerty - vánoční i závěrečné. Oba sbory Červánek i Sluníčko se zúčastnily také několika soutěží, kde vždy získaly velmi dobrá ocenění. V roce 2002 získal Červánek na regionální soutěži školních pěveckých sborů zlaté pásmo s postupem a v červnu se zúčastnil celostátní přehlídky v Rychnově nad Kněžnou, kde byl hodnocen mezi nejlepšími sbory. Sluníčko na regionální soutěži v Hradci Králové v roce 2004 získalo zlaté pásmo a cenu absolutního vítěze a postoupilo na celostátní přehlídku dětských pěveckých sborů v Českém Krumlově. 

Červánek se již dvakrát zúčastnil celostátní přehlídky výběrových pěveckých sborů České republiky v Novém Jičíně, poprvé získal stříbrné a podruhé zlaté pásmo. Na podzim 2003 získal Červánek nominaci na mezinárodní festival pěveckých sborů v Tolose ve Španělsku, v roce 2004 podnikl zájezd do Vranova nad Topĺou /Slovensko/ - též na mezinárodní sborový festival. V srpnu 2005 se sbor zúčastnil mezinárodní soutěže v Arezzu /Itálie/, v březnu 2006 mezinárodního setkání pěveckých sborů v Locarnu /Švýcarsko/, v červenci 2006 se sbor vypravil opět do Španělska /Cantonigros u Barcelony/ na soutěž pěveckých sborů. Každoročně na jaře pořádá Červánek koncert věnovaný Dni matek, na který jsou pozvány spřátelené sbory z jiných měst, např. Ozvena z Vranova nad Topĺou, Canens z Bratislavy, Motýli ze Šumperka, Permoník z Karviné a další. V květnu 2006 se tohoto koncertu zúčastnil i mládežnický pěvecký sbor Salgotarján /Maďarsko/, který pobýval v naší republice v rámci Královéhradeckého sborového festivalu. Na několika koncertech tohoto festivalu v Hradci Králové vystupoval i náš Červánek spolu s bratislavským sborem Canens. Na podzim 2006 sbor podnikl zájezd do Řecka, kde se zúčastnil mezinárodního festivalu Patras - kulturní město Evropy.

Vánoční koncert DPS

Pěvecké sbory Hvězdičky, Sluníčko, Červánek, Jitřenka i host Musica Harmonica a Akorďáci byli moc rádi, že se přes všechny problémy nakonec podařilo uskutečnit tento vánoční koncert. Děkujeme všem rodičům, ředitelství školy, MKS a městu Červený Kostelec za tuto možnost v této nelehké době. Moc si toho vážíme a přejeme všem ať tento nový rok je pro všechny již příznivější i v oblasti hudebních vystoupení. Všechny obrázky jsou od našeho kamaráda a výborného muzikanta Pepy Rudolfa. 

SLAVNOSTNÍ VEČER VE ŠPANĚLSKÉM SÁLE 
NA PRAŽSKÉM HRADĚ 

 dne 4.10.2021, v rámci předávání Ceny Opera Civitatem

pod záštitou a spoluprací: Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, Úřad vlády ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Arcibiskup pražský a primas český, Asociace krajů ČR, Hlavní město Praha, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, statutární město Brno, statutární město Ostrava, Statutární město Hradec Králové, Statutární město Olomouc, Národní památkový ústav

Děkovný email od pořadatelů vedení pěveckého sboru ČERVÁNEK:

"Bylo nám radostí, že jsme mohli na slavnostním večeru mít tyto účinkující: Moravská filharmonie Olomouc, Houslový virtuos Jaroslav Svěcený, sólisté K. Cingrošová, D. Klánský a také Dětský pěvecký sbor Červánek".  Zvláště pěveckému sboru patří velký dík a poklona, za skvělé a zcela profesionální vystoupení. Pod vedením sbormistryně paní Evy Kubečkové se soubor na vystoupení musel připravit v relativně krátkém čase, a přesto bylo vystoupení dech beroucí.

Děkujeme DPS Červánek za reprezentaci školy i města Červený Kostelec 

Náš DPS Červánek soutěžil ve své kategorii s velkými výběrovými sbory , které mají základny 200-300. žáků z velkých měst. Soutěž probíhala v krásném kostele přímo v Neerpeltu( viz fota přímo ze soutěžního vystoupení). Červánek podal výborný výkon a získal neuvěřitelnou první cenu. Tím se vlastně vyrovnal těm velkým výběrovým sborům, což je nádherné. Je to pro nás velká zkušenost a určitě inspirace do další náročné práce. Chceme moc poděkovat naší Základní umělecké škole a rovněž našemu městu za finanční příspěvky, bez kterých by žáci museli zaplatit ještě podstatně vyšší částku, což by v některých rodinách byl dost vážný problém. Moc si vážíme vstřícnosti naší školy a města a věříme, že propagujeme po Evropě dobré jméno našemu kraji a dětskému sborovému zpěvu v naší republice.                                                                                                     Eva a Jaroslav Kubečkovi

Velikonoční koncert dětských pěveckých sborů, souborů a sólistů školy  Husův sbor 3.4.2022    foto Josef Malina

Dne 3.4.2022 se ve zcela zaplněném kostele Husova sboru rozezněly vokální a instrumentální skladby, které nám svým obsahem navodily přicházející svátky Velikonoc. Za zmínku jistě stojí Handelovo Hallejuh v podání komorního sboru Jitřenka, akordeonové kvinteto nám zahrálo Preludium a fugu g mol. V prostorách kostela znělo krásně. Sólisté Noemi Anna Machová, Viktor Kubeček, Kačka Pozděnová a Jiří Kábrt se s námi podělili o kus ze svého umění a radosti z hudby. Nutno podotknout, že ani žákyně Tonička Červinková nezůstala se svým šarmem a moderátorským umem v pozadí. Vedla si skvěle. V závěru koncertu jsme se všichni těšili na Truvérskou mši Petra Ebena, je to velmi zajímavá hudba. Kdo byl na koncertě, mohl posoudit sám... Jsem moc ráda, že pěvecké oddělení naší školy mohlo se svými hosty tento koncert připravit. Věříme, že i finanční prostředky z tohoto koncertu, které jsme odeslali pro potřeby ukrajinským dětem, budou správně využity.

Poděkování patří všem účinkujícím, kolegům naši ZUŠ, kteří se na koncertě podíleli, panu řediteli, který nacvičil se žáky a kolegy instrumentální složku Truvérské mše.

Též děkuji panu faráři Smetanovi za poskytnutí koncertního sálu v budově kostela, za jeho milé slovo.

Přeji krásné jarní dny, plné radosti a naděje.

S úctou Eva Kubečková