Zprávy z akcí 

Stříbro z Liberce

DPS Červánek se účasnil 17.-19. listopadu celorepublikové výběrové soutěže Porta musicae v Liberci. Jedná se o prestižní soutěž, kde jsou sbory vybírány na základě účasti v celostátních kolech soutěže pořádající organizací ARTAMA. Do Červánku letos v září přistoupilo hodně dětí z přípravného sboru Sluníčko a přesto zvládli poměrně velmi náročný program sestavený z doporučených skladeb dvou význačných českých skladatelů- Ilji Hurníka a Otmara Máchy. Tito skladatelé letos mají výročí 100 let od narození. Jejich skladby jsme právě prezentovali. Je namístě dát dětem velkou pochvalu za jejich snahu a předvedený výkon, který odborná porota předních českých sbormistrů ohodnotila stříbrným pásmem. Děkujeme Spolku DPS Červánek a Jitřenka a ZUŠ Červený Kostelec za finanční pomoc.

Jaroslav Kubeček

Síla okamžiku 

Vyprodané představení návštěvníky mimořádného tanečního umění vzdalo svým potleskem holt Blance Rejholdové, učitelce tance a zakladatelce tanečního oboru na naší škole před více jak 30 lety. Fotografie z akce zachytil ve svých kompozicích pan Pepa Malina. Děkujeme za krásné okamžiky.

Výstava Grigorije Musatova

Dne 11. listopadu jsme s nejmladšími žáky výtvarného oboru navštívili Galerii výtvarného umění v Náchodě. Během zážitkového programu Čaj a meloun jsme se nechali vtáhnout do příběhu výstavy Sny Grigorije Musatova, který je plný barev a tajemných symbolů. Napili jsme se čaje připraveného tradiční procedurou a povídali jsem si o domovu a zajímavých místech. Závěrem jsme zkoušeli věštit z čajových skvrn. 

Cesta do Národního muzea Praha 

V měsíci říjnu jsme podnikli se svými žáky z výtvarného oboru výlet na výstavu ,,Zázraky evoluce,, v Praze. Expozice nás uchvátila jak svým zpracováním, tak i novými technologiemi. Pár snímků před Historickou budovou Národního muzea a Novou budovou NM. Děti měli možnost výhledu na Václavské náměstí z kopule stavby a zhotovily si kresbu během prohlídky výstavy. 

Slavnostní večer v Muzeu Boženy Němcové "Antonín Moskalyk známý, neznámý". 

Hostem večera byla spoluautorka a dcera slavného režiséra Pavlína Moskalyková, která pozvala herce Simonu Stašovou, Jana Čenského a scénáristu Ivana Hubače. Několik krásných melodií zahrál i Smyčcový komorní orchestr Dolce Furioso ZUŠ Červený Kostelec pod vedením dirigenta Jiřího Kábrta. Když zazněl hlavní motiv z Moskalykovy "Babičky", neskrývala řada přítomných upřímné dojetí. Všichni vzpomínali na Antonína Moskalyka s úsměvem a láskou. Pan režisér měl totiž herce opravdu rád. Zaplněný Jiřinkový sál se často ozýval smíchem. Nadšený potlesk byl všem účinkujícím odměnou. 


Soustředění DPS Červánek a Musica Harmonica  proběhlo ve dnech 19.8.-28.8.2022 v Misano Adriatico Itálie. Každý den po snídani v hotelu začínal zkouškou ve vyčleněné místnosti v restauraci- nejprve akordeony, poté pěvecký sbor. Po obědě jsme šli na krásnou velkou veřejnou pláž a v moři ve vlnách jsme strávili nádherné odpoledne. Před večeří jsme ještě zkoušeli s částí Jitřenky. večer byly společné hry.Pro všechny nádherné zážitky a kus poctivé muzikantské práce.Také jsme hostům restaurace a náhodným kolemjdoucím uspořádali jeden večer venku společný koncert. Velký dík patří paní učitelce Evě Kubečkové, která s tímto nápadem přišla a společně s manželem realizovala. Poděkování patří městu Červený Kostelec, spolku DPS Červánek a Jitřenka a krajskému úřadu Hradec Králové za finanční pomoc.

Junior big band a jeho vystoupení v rámci Jiráskova Hronova 2022, během letních prázdnin. Skvělá atmosféra, nadšené publikum i radost všech zúčastněných hráčů Big Bandu provázela celý koncert v přírodním areálu na Jiráskových slavnostech 1.8.2022. Během koncertu vystoupili i sólisté Tomáš Kuťák, Jana Tomková a nečekaný host Kamila Nývltová. Orchestr zahrál skvěle a současný repertoár tak nabízí novou škálu příležitostí pro sólová vystoupení orchestru. Děkujeme za pozvání pořadatelům a těšíme se na další hudební akce.                  /foto J.Malina/

Zahradní slavnost školy tradiční setkání s rodiči, žáky a veřejností proběhlo 26.6.2022 v přírodním areálu školy. Bohatý program potěšil spoustu posluchačů, kteří přišli podpořit tuto akci na závěr školního roku. Děkujeme všem vystupujícím, rodičům, učitelů i vedení města za společné chvíle prožité na tomto setkání. Přejeme všem rodinám a příznivcům školy prožití krásného léta a těšíme na vás v novém školním roce. Děkujeme za krásné fotografie panu učiteli Josefu Malinovi.

Varhanní koncert

V neděli 19. června 2022 se konal tradiční předprázdninový varhanní koncert žáků ze třídy učitelky Lídy Urbanové, tentokrát v kostele sv. Jana Křtitele ve Rtyni v Podkrkonoší. V hodinovém programu zahrálo perfektně nacvičené skladby českých i zahraničních autorů celkem 7 žáků ze Základních uměleckých škol z Červeného Kostelce a Nového Města nad Metují. Pro Angeliku Bártovou ze ZUŠ Nové Město nad Metují bylo toto vystoupení zároveň jejím absolventským koncertem. Jako host vystoupila také hobojistka Noemi Anna Machová ze třídy Adély Podrábské. Nádhernou tečkou koncertu byla interpretace varhanních skladeb Bacha, Dvořáka, Czerného studentem druhého ročníku konzervatoře v Pardubicích, absolventa ZUŠ Nové Město nad Metují, Františkem Baudischem. Všichni účinkující byli v průběhu koncertu i společně pak na závěr oceněni velkým potleskem a drobným dárkem na rozloučenou se školním rokem.  

19.6. se konal tradiční Závěrečný koncert dětských pěveckých sborů. Chceme poděkovat rodičům, kteří v hojném počtu přišli povzbudit a podívat se na své děti. Vytvořili jste moc příjemnou atmosféru. Moc se těšíme na příští setkání v novém školním roce. Přejeme krásnou dovolenou. 

Tradiční setkání Kostelců v Kostelci, a letos jubilejní třicáté, se uskutečnilo v Červeném Kostelci v sobotu 18. června 2022. Škola k setkání přispěla kulturním programem a to jak vystoupením pěveckého sboru Jitřenka v Husově sboru, tak programem akordeonového orchestru Musica Harmonica a Junior Big Bandu školy na hlavním pódiu ve Smetanových sadech. Děkujeme pořadatelům za pozvání a potlesk všech posluchačů.

Výstava Město jinak - výstava výtvarného oboru za tento rok byla k vidění od 27. 5. do 3. 6. 2022 ve výstavní síni v MěÚ Červený Kostelec. Inspirací pro nás byla kniha Město pro každého z nakladatelství Labyrint, která získala cenu Magnezia liter. Zamýšleli jsme se nad tím, co by nemělo v našem městě chybět, aby se tu žilo co nejlépe. Musí být hlavně místem setkávání lidí. Proto vznikly jednotlivé sekce jako domov, kavárna, galerie, knihovna, plovárna veřejný prostor aj . Vzniklo velké množství děl různých výtvarných a grafických technik: linoryt, suchá jehla, monotyp, akvarel, ale i prostorové práce. Žáci pracovali na tomto tématu v průběhu celého školního roku. Výstava byla k vidění i v rámci kulturní akce Města setkání Kostelců v Kostelci. Děkujeme všem rodičům, prarodičům a dětem, kteří nás podpořili svou návštěvou na vernisáži nebo na výstavě. Také děkujeme paní učitelce A. Podrabské a jejím žákům za hudební vystoupení při vernisáži. 

Absolventský koncert škola pořádá v rámci zakončení studia na I. a II. stupni. Ten letošní 1. koncert se konal poprvé s malém sále divadla J.K.Tyla 26.5.2022 za přispění města Červený Kostelec a spolku SRPDŠ školy. Mimořádné výkony všech sólistů byly oceněny milou kytičkou a dárkem od partnerů a spolku školy. K příjemnému setkání přispěla také vystoupení všech komorních souborů, včetně komorního seskupení Dolce furioso pod vedením J.Kábrta. Děkujeme všem rodičům a hostům za milou atmosféru a potlesk, který věnovali našim absolventům.    / foto J.Rudolf /

Druhé setkání absolventů proběhlo v sále školy 15. června 2022 v milé atmosféře, kterou si vytvořili nejen všichni účinkující, ale i rodiče. Vystoupení byla plná emocí a krásných hudebních vystoupení. Všem absolventům ještě jednou blahopřejeme k procítěným výkonům.

3. absolventský koncert dopadl na výbornou. Děkujeme všem rodičům a hostům za vřelý potlesk a příjemnou atmosféru, kterou vytvořili pro naše účinkující absolventy. Děkujeme i za výtvarnou dekoraci rovněž našim absolventkám.