Zprávy z akcí 

Výstava Letem, světem

Výstava výtvarného oboru Letem, světem se konala ve výstavní síni Městského úřadu v Červeném Kostelci ve dnech 10. - 17. května 2024. Na výstavě jste mohli obdivovat indiány ze Severní Ameriky, aztéckou kulturu, šamany a zvířata z Amazonského pralesa, africké zvířata a masky, asijskou kulturu. Výstava zahrnovala plošné práce - kresby, malby, ale i prostorové práce z keramiky i papíru. Děkujeme žákům za jejich krásnou práci při hodinách výtvarky.

Koncert k 30.výročí založení DPS Červánek 

Dne 11.května se konal před vyprodaným Divadlem J.K.Tyla koncert k 30.výročí založení DPS Červánek. Vedle hlavního sboru vystoupili přípravná oddělení Sluníčko a Hvězdičky a Komorní smíšený sbor Jitřenka se sbormistryní Evou Kubečkovou a klavírním doprovodem Jaroslava Kubečka. Každý sbor přednesl to nejlepší ze svého repertoáru, což publikum odměňovalo vřelým potleskem. Pozvali jsme hosty- přátele, abychom koncert zpestřili a ozdobili. Prvním byl smyčcový orchestr Archi piccoli a Penquins z Police a Náchoda s dirigentkou M.Michalovou, další byl DPS Paleček ze ZUŠ B.Smetany Nové Město n.M. se sbormistryní Magdalenou Mertlíkovou, třetím hostem operní pěvkyně, bývalá žákyně Magdalena Malá a čtvrtým hostem Komorní akordeonové uskupení Jaroslava Kubečka. Moderátorkou koncertu byla Aneta Kusá, která oslovila bývalé i současné členy Červánku a společně připravili překvapení v podobě nádherné sborové skladby Aká si mi krásná význačného slovenského skladatele Eugena Suchoně. Velmi nás potěšil proslov pana starosty Tomáše Prouzy- nesmírně si vážíme jeho slov o úrovni našich sborů a reprezentace školy a regionu u nás i v zahraničí. Všem rodičům, škole, velmi děkujeme za podporu, pomoc a kladný vztah k naší práci.          Photo: J.Kordina               Jaroslav Kubeček

ROCKOVÁ NOC - večer plný legend 

zažilo divadlo v Červeném Kostelci v podání tanečního oboru ZUŠ Červený Kostelec a jejich hostů z umělecké školy Náchod v choreografii Jany Faltové.  Skvělé herecké výkony Marka Bárty a jeho dvou dcer Beátky a Agátky pobavily nejednoho diváka. Děkujeme všem zúčastněným za skvělou atmosféru, výborné výkony a silný zážitek, který v nás bude dlouhou dobu přetrvávat. Photo: Pepa Malina

ROK ČESKÉ HUDBY 

ZUŠ Červený Kostelec ve spolupráci se SRPDŠ při ZUŠ připravila koncert hudebních uskupení i sólistů z řad bývalých absolventů školy  /Filip Rufer - violoncello, Jiří Kábrt - housle, Kristýna Kábrtová - violoncello a Markéta Vepřeková - klavír/ k významnému jubileu důležitých českých skladatelů a autorů hudby. Zazněly mimo jiné i skladby od Antonína Dvořáka či Bedřicha Smetany. Vrcholem večera bylo vystoupení komorního orchestru Dolce Furioso s pěveckým sborem ČERVÁNEK pod vedením dirigenta Jiřího Kábrta. 

Do malého sálu divadla J.K.Tyla město zakoupilo nové křídlo zn. Essex, 

aby se zde mohly pořádat komorní koncerty. Na malém klavírním koncertě 16.4. tento nástroj vyzkoušeli vybraní žáci našeho klavírního oddělení. Slyšeli jsme ještě jednou žáky, kteří se účastnili soutěže ve hře na klavír v okresním nebo krajském kole, ale i další šikovné kluky i děvčata, kteří se představili početnému publiku skladbami hudebních skladatelů z různých období. Koncert připravili učitelé klavírního oddělení – Iveta Vepřeková, Lída Urbanová, Hana Pellová a Jaroslav Kubeček.

Junior Big Band a jeho hosté v divadle J. K. Tyla

Nezapomenutelný zážitek připravil místním milovníkům hudby v pátek 22. března červenokostelecký Junior Big Band pod vedením ředitele místní ZUŠ Leoše Nývlta a jejich vzácní hosté Peter Pecha, Simona Černá a Tomáš Kuťák. Koncert plný energie, skvělé hudby a nadšení mladých muzikantů proběhl pod záštitou starosty města Červený Kostelec pana Tomáše Prouzy. O skvělou atmosféru se postaral  i moderátor Jirka Pavlík.

MASOPUSTNÍ STRAŠIDLENÍ

Tři nádherná a vyprodaná představení odehráli žáci tanečního oboru školy pod vedením Jany Faltové v divadle v Červeném Kostelci. Děkujeme všem dětem za příběh plný veselí, krásných tanců a hereckých výkonů. Děkujeme také panu V.Klepáčkovi za napsaný text k lidovému příběhu, VO a P. Kejzlarové za dekoraci a všem technikům divadla za zázemí . Nádherné fotky z vystoupení pořídil Pepa Malina.

Pohádkové vánoce...

Téměř hodinu a půl trval Vánoční koncert Pohádkové vánoce žáků pěveckého a akordeonového oddělení ZUŠ pod vedením manželů Kubečkových před naprosto plným sálem divadla J. K. Tyla. Diváci si svým bouřlivým potleskem vysloužili opakovaný přídavek. Děkujeme všem vystupujícím za přízeň a krásný společný zážitek.                                                                                                                                        manželé Kubečkovi

Naše Galerie

Galerie výtvarného umění v Náchodě uspořádala 14. ročník výtvarné soutěže "Naše Galerie" s tématem "Hra a čas". Mezi talentovanými účastníky této soutěže byli i naši žáci z výtvarného oboru. S radostí oznamujeme, že žákyně Kristýna Máthová dosáhla pěkného 3. místa v kategorii dětí ve věku od 7 do 11 let se svým dílem nazvaným "Vývoj organismů". Celou výstavu můžete obdivovat do 11. února 2024. Děkujeme všem žákům, kteří své práce na soutěži prezentovali.   p.uč. Pavlínka Kejzlarová

Předvánoční setkání v Praze 

Slovy nelze vyjádřit zážitky, které jsme prožili s klienty v Domově třetího věku Zity Kabátové v Praze a to obzvlášť díky Vašim dětem. Věnuji se práci se seniory a sociálních vrstvách již dlouho, ale nikdy jsem ještě nezažila, takové štěstí, které jsou schopny děti dát seniorům. Děkuji Vám a naši dětem za úžasný přístup a projev lásky nejen v tanci. Paní ředitelka této organizace nemá slov, program byl úžasný a následné rozloučení, které nebylo v plánu dohnalo všechny opět k slzám, a to celého personálu. Aniž bychom to tušili, připravila pro nás paní ředitelka vánoční tabuli s úžasným obědem, měli jsme se jako v ráji. Protože se nám z domova nechtělo odjet, nestihli jsme ani návštěvu Staroměstského náměstí, ale myslím si, že to nikomu nevadilo. Přeji všem krásné prožití svátků a pevné zdraví. Vaše p. uč tance Jana Faltová

Mezinárodní akordeonové dny v Praze

Dne 28.10. soutěžil akordeonový orchestr Musica Harmonica na festivalu Mezinárodní akordeonové dny v Praze, v sále pražské konzervatoře. V silné konkurenci zahraničních účastníků jsme získali třetí místo ve Zlatém pásmu a stejné ocenění i v kategorii komorní hry- akordeonovém kvintetu. Zlatá pásma jsme v mezinárodní konkurenci získali poprvé od začátku těchto festivalů, které byly zahájeny pod názvem Evropské dny akordeonu v roce 2000. Tehdy jsme tam začínali.. Děkujeme moc všem třem Základním uměleckým školám v Červeném Kostelci, Náchodě a Úpici za vstřícnost a finanční prostředky. Ze žáků těchto škol vznikl současný orchestr, který vede pan Jaroslav Kubeček. Žáci byli nadšení a věřím, že je to pro všechny motivace do další práce.

Vřelé díky Vám všem, rodičům, přátelům školy, našemu zřizovateli, nadaci Karel Komárek Family Foundation, společnosti PETROF a ostatním partnerům za finanční příspěvek, který vedl k získání nového piana do naší školy.

Instalace piana proběhla 27.9.2024

MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy


rok 2022-2023

31. setkání Kostelců... tentokrát jsme s Junior Big Bandem zavítali do Kostelce nad Labem, kam nás vyslal zřizovatel naší školy 24.6.2023. Jsme za to upřímně rádi, neboť akce byla skvěle připravena, včetně milých organizátorů, zvukařů a publika. Koncert byl jedním slovem úžasný, znělo od nadšených diváků... děkujeme, moc jsme si toužili. Tak zase někdy, přátelé Kostelců, NAVIDĚNOU.  

foto Petr Mědílek, Simona Černá

Zahradní slavnost školy proběhla 25.6. za krásného letního počasí. Sešlo se na stovky rodičů a žáků, kteří tak společně s učiteli oslavili závěr školního roku. Tradiční setkání všech oborů proběhlo za podpory spolku SRPDŠ při ZUŠ, učitelů a vedení školy. Pestrý program složený z palety různých hudebních a tanečních čísel potěšil všechny přítomné, stejně jako krásná dekorace výtvarného oboru spojena s malováním na obličej pro nejmenší i rodiče. Závěr celého programu patřil skupině K Band Jaroměř, která svým bluegrassovým repertoárem uzavřela letošní setkání. Všem děkujeme a přejeme krásné letní prázdniny :)

Dne 16.6. proběhl koncert Letem muzikantským světem, který byl v režii Dětských pěveckých sborů od nejmladších Hvězdiček až po smíšený komorní sbor Jitřenka. Dopoledne zkrácené tři verze shlédlo více než 600 žáků ZŠ a MŠ v našem městě a večer zazněl celý koncert pro rodiče a přátele školy. Spoluúčinkoval akordeonový orchestr i s přípravným oddělením. Jsme moc rádi, že jsme mohli prezentovat pěvecké oddělení kosteleckým dětem. Vytvořili skvělé publikum. 

V závěru školního roku se představila většina našich žáků na třídních besídkách klavírního, smyčcového varhanního oddělení. V koncertním sále ZUŠ proběhly vystoupení tříd Ivety Vepřekové, Lídy Urbanové, Hany Pellové, Jiřího Kábrta, Lukáše Janka a Petra Lichého. Učitelka Lucie Wajsarová představila svoji violoncellovou třídu v pečovatelském domě U Jakuba, kde děti svým vystoupením potěšily přítomné seniory. V Žižkově sboru se uskutečnil koncert varhanního oddělení Lídy Urbanové. na kterém zahráli žáci ze zdejší ZUŠ i ze ZUŠ Nové Město nad Metují. Také smyčcový soubor mladších žáků pod vedením Jiřího Kábrta měl své vystoupení v komorním prostředí kaple sv. Cyrila a Metoděje. Učitelky Lída Urbanová a Adéla Podrábská navštívily s dětmi přípravné hudební výchovy a souborem zobcových fléten Hospic Anežky České, jejich hudební vystoupení zpestřily také malé děti z tanečního oboru.  


Žáci kontrabasové třídy ZUŠ Červený Kostelec Matyáš Hájek a Vojtěch Kábrt se v úterý 13. 6. 2023, spolu se svým učitelem Pavlem Staňkem a dalšími mladými kontrabasisty ze ZUŠ Bedřicha Smetany Nové Město n. Metují, zúčastnili koncertu Komorní filharmonie Pardubice. Pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka zazněla předehra k opeře Tancred Gioacchona Rossiniho, Symfonie č. 3 Es dur op. 55 Eroica Ludwiga van Beethovena a Koncert pro kontrabas a orchestr č. 2 h mollGiovanni Bottesiniho, v podání skvělého slovenského kontrabasisty Romana Patkoló.

Po koncertě měli žáci možnost seznámit se a popovídat s kontrabasisty Komorní filharmonie Pardubice, Petrem Kupčákem a Radkem Pokorným, též profesorem hry na kontrabas na Konzervatoři v Pardubicích. Pro všechny zúčastněné byl koncert velkým zážitkem a pro mladé kontrabasisty silnou motivací do další práce.


Absolventský koncert: Ve středu 31. března se v hale naší ZUŠ sešli rodiče a přátelé žáků 7. ročníků, kteří se přišli podívat na jejich absolventské vystoupení při příležitosti zakončení I. stupně základního studia. Na koncertě se představili v pestrém programu žáci klavírního, smyčcového, dechového a pěveckého oddělení a vystoupili buď jako sólisté nebo i v komorní hře. Na konci koncertu byli všichni odměněni kytičkou, pamětním listem a malým dárkem. Ukončení I. stupně studia neznamená ovšem odchod z naší školy, všichni žáci i my učitelé se těšíme na jejich pokračování na II.stupni.
Koncert plný rytmů a barev:  V přírodním areálu naší ZUŠ se v úterý 13.6. uskutečnil koncert hráčů na bicí nástroje ze třídy uč. Vlastimila Pella. I přes chladné počasí a nebezpečí deště diváci naplnili celý areál a vytvořili skvělou atmosféru při tomto vyjímečném koncertu. Představili se mladší žáci jako sólisté na soupravu i melodické nástroje, starší žáci pak také v souborech. Součástí koncertu bylo absolventské vystoupení Ondřeje Duchatsche, který po 11 letech studium na naší škole končí. Ondrovi patří poděkování za dlouhodobou reprezentaci školy na různých vystoupeních a soutěžích a přejeme mu, ať ho hudba provází v životě dál. 


Světlo za Lidice, 9.6. 2023

"Jsme děti, které zpívají lidickým dětem." ...to byl hlavní cíl naší cesty do Lidic na celostátní každoroční vzpomínkovou akci k 81. výročí vyhlazení Lidic fašisty v roce 1942. Záštitu nad festivalem převzal předseda senátu parlamentu české republiky pan Miloš Vystrčil. Patronkou letošního ročníku byla opět Lucie Bílá. Sjelo se 14 sborů ze všech koutů naši krásné země . Za každý kraj byl nominován jeden pěvecký sbor. Záštitu nad našim sborem Červánkem převzal Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v. Tento rok zpívalo zhruba 700 dětí.. Na zahájení jsme všichni společně, i s Luckou Bílou, zazpívali státní hymnu a píseň Petra Ebena—Vyšlo slunce nad mraky , čarovalo zázraky. .Byl to úžasný pohled na přeplněné jeviště zpívajících dětí s Lucií . Zvuk se nesl dolů údolím až k monumentálnímu sousoší 82 zavražděných lidických dětí. Pro nás všechny to byl silný a hluboký okamžik. Velmi si vážíme toho, že můžeme společně psát na tomto místě historii novou o mnoho veselejší. Svoji účastí jsme uctili památku všech , kteří v těchto místech položili své životy.

Organizátoři této celostátní akce zajistili pro všechny zúčastněné děti prohlídku Památníku Lidice s průvodcem. Jsme rádi ,že alespoň takto si mohou naše děti připomenout hrůzy druhé světové války a uvědomit si ,že není samozřejmostí se každý den probouzet ve svém domově, se svými rodiči a blízkými. Děkujeme Památníku Lidice i panu hejtmanovi Královéhradeckého kraje, že nám umožnili být u toho, kdy svým zpěvem uctíváme památku obětem druhé světové války. Dále děkujeme Lucii Bílé, že všem účinkujícím dětem osobně připravila a dala dárek-řetízek s andělíčkem. Naše děti si tak odnesly nejen hluboký zážitek z koncertu a mimořádně prožitého dne, ale i něco na památku .


"…mami, tati, co je to ZUŠ?"

Ve dnech 5. a 6. června 2023 proběhla na půdě Základní umělecké školy v Červeném Kostelci akce pro děti mateřských škol pod názvem "…mami, tati, co je to ZUŠ?" Malí předškoláci se během hodinové návštěvy seznámili s hudebními nástroji i samotnými učiteli, kteří jim ochotně převedli jak se třeba na takový trombon nebo akordeon hraje. Ti odvážnější si mohli nástroje vyzkoušet a mnohdy se jim podařilo vyloudit i pěkný tón! Učitelé výtvarného oboru dětem předvedli práci s barvami a keramikou. Děti si pak odnesly ručně vyrobené přívěsky, či orazítkovanou čtvrtku nebo papírové origami. Nakonec si všichni zadováděli na venkovním parketu pod vedením zkušené lektorky tanečního oboru. Více než sto dětí, možná budoucích žáčků Základní umělecké školy, odcházelo s úsměvem na tváři, který byl odměnou všem lektorům za dobře odvedenou práci.

Teď už lépe vědí co znamená ZUŠ!


Zázraky evoluce ...

Od 12. 5. do 19. 5. 2023 bylo možno vidět v Městské výstavní síni výstavu ,,Zázraky evoluce" od dětí výtvarného oboru ZUŠ Červený Kostelec. Inspiraci načerpali učitelky i žáci v Národním muzeu v Praze. V průběhu školního roku jsme se věnovali jednotlivým obdobím historie Země. Prošli jsme si prvohory, druhohory, třetihory i čtvrtohory. Výstava zahrnovala kresby, malby i grafiky fauny a flory jednotlivých period, dále vícerozměrné plastiky ze sádry a pěnové hmoty. Dne 2. 6. mladé výtvarníky čeká venkovní výstava jako doprovodný program k Noci Kostelů, která bude zahrnovat portréty, malby podle děl významných umělců atd. Máme radost i z toho, že další dvě žákyně, se dostaly na střední grafickou školu do Velkého Pořící, obor grafický design a návrhová tvorba.             R.G.Šimková,P. Kejzlarová

Ústřední kolo soutěže ZUŠ v oboru akordeon sólo a komorní hra se konala po čtyřech letech. Soutěž měla vysokou úroveň, byl to třídenní maraton od 12 do14.5.Bylo překvapením, že hodně žáků má již svoje nové špičkové italské nástroje, což je pro nás a třeba i rodiče žáků inspirací do budoucna. Všichni žáci byli vítězové ve svých kategoriích v krajském kole. Vojta Grohmann měl silnou konkurenci 14. akordeonistu a získal od poroty 3.misto. Vašík Hanuš získal body od poroty mladších žáků na druhé místo a měl obrovskou a zaslouženou radost. V neděli soutěž vyvrcholila komorní hrou. Náš kvintet společně s žáky z Úpice ve složení Štěpán Nohejl, Vojta Grohmann, Ondra Bejr, Šarlota Nohejlova a Maty Pešek získali v komorní hře do pěti členů hezké druhé místo. I zde byla velká konkurence různých uskupení v kombinaci s akordeonem. Pro žáky velká motivace a pro jejich učitele Jaroslava Kubečka, zároveň člena sedmičlenné poroty starších žáků, nové podněty a také krásná setkání s kolegy z různých koutů naší republiky. Děkujeme našim mladým akordeonistům za krásnou reprezentaci školy a našeho kraje a přejeme jim, aby jim láska k akordeonu vydržela do mnoha dalších let a dále rozdávali radost všem posluchačům na nejrůznějších akcích jak sólovou hrou, tak s orchestrem Musica harmonica.  

"Zájezd DPS do Michalovce"  ...dne 27.dubna vyjely soubory Základní umělecké školy DPS Červánek a AO Musica harmonica k výměnnému pobytu na koncertní zájezd ke spřátelenému sboru Pro musica- magnólia na Slovensko do města Michalovce. Zde jsme strávili krásných pět dní a absolvovali dva výchovné koncerty v nedalekých Sobrancích a hlavní koncert v evangelickém moderním kostele v Michalovcích. V závěru koncertu se sbory spojily v mohutný 70-členný chór, což se neslo úžasně celým kostelem. Za vše hovořil dvakrát standing ovation. Děti byly ubytované v rodinách, kde o ně bylo skvěle postaráno. Vznikla nová přátelství..."

"V hudbě jsme se našli..." 

projekt dvou koncertů s Ondrou Rumlem a Junior Big Bandem školy za podpory starosty Města Červený Kostelec pana Ing. Tomáše Prouzy. Veliký standing ovation publika hovoří o vydařeném setkání všem účinkujících, posluchačů a hostů. Poděkování patří i skvělému Jiřímu Pavlíkovi, který koncerty v Červeném Kostelci a Dobrušce moderoval. Rovněž děkujeme našim fotografům Pepovi Malinovi a Josefu Rudolfovi za krásné fotky sdílené na stránkách školy FB.

Svátek akordeonu

Místo konání: 3D KINO LUNÍK, Červený Kostelec kde Základní umělecká škola Červený Kostelec ve spolupráci s MKS Červený Kostelec pořádala 24.3.2023 akordeonový koncert orchestrů a žáků ZUŠ Červený Kostelec, Náchod a Úpice ze tříd pana Jaroslava Kubečka. Představil se akordeonový kvintet, přípravný akordeonový orchestr Akorďáci a hlavní akordeonový orchestr Musica harmonica . Rovněž zahrálo několik sólistů, které čeká v tomto školním roce celostátní soutěž ZUŠ. "Zvlášním hostem bylo nové uskupení náchodských učitelů Akordband (Pavel Malina baskytara- Malina Brothers, Stanislav Vít perkusista- United Flavour a Pavel Čermák kytara- Prima Jazz Band).  Foto a text Josef Rudolf

Orchestr Dolce furioso úspěšně koncertoval v Německu - tento projekt byl podpořen Královéhradeckým krajem, Městem Červený Kostelec, SRPDŠ při ZUŠ 

Zazněl poslední tón skladby, náš dirigent se široce usmál, uklonil a my jsme si potřetí vychutnávali ovace ve stoje. Potřetí, ale taky naposledy. Zbývá už jen sbalit nástroje, narovnat je do úložného prostoru autobusu, rozloučit se a vyrazit zpátky domů, do Česka. Ale teď pěkně od začátku. Ve čtvrtek ráno 9. března jsme za deště u zušky netrpělivě vyhlíželi autobus. Když dorazil, naskládali jsme do něj nástroje, krosny se spacáky a karimatkami, a hlavně taky napečené bábovky a zavařené obědy od maminek. Zamávali jsme rodičům a vyrazili na čtyři dny směr Německo, kde nás čekaly dva večerní koncerty a doprovázení nedělní mše svaté. Cesta rychle ubíhala, krátili jsme si ji povídáním, hraním na kytaru a zpěvem, obdivováním našich nových triček nebo zeměpisnými okénky, které nám do mikrofonu hlásil pan učitel Kábrt. "Po pravé straně vidíme horu Říp, na kterou vystoupil praotec Čech a prohlásil…co?" zkoušel nás. Nemilé překvapení nás zastihlo hned kousek za Drážďany, kde jsme zůstali dvě hodiny trčet v zácpě. Do Hagenu, malého městečka v Dolním Sasku, jsme tak dorazili až kolem desáté večer. Němci nás ale přivítali plnými stoly všelijakých dobrot, které si pro nás přichystali a zdlouhavá cesta byla rázem zapomenuta.

Další den ráno jsme vyrazili do bazénu. Přestože jeho hlavní atrakce, volný pád, byla zavřená, nemohli jsem se všech ostatních skluzavek a tobogánů nabažit. Ani jsme nemrkli a už jsme museli zase pryč. Protože ale venku vydatně pršelo, místo plánované prohlídky města Osnabrück jsme zahájili turnaj v prší. Sypali jsme z rukávů jedno eso za druhým, dokud nebyl čas na poslední zkoušku před koncertem. Pak už se jen hodit do gala, přeladit nástroje a koncert mohl začít. Hned po skončení první skladby se ozval bouřlivý potlesk a během celého koncertu si diváci postupně vytahovali telefony, aby si alespoň část koncertu natočili. Dorazil i místní tisk. Když utichly závěrečné ovace a orchestr se odebral do sakristie starého kostela, kde se koncert odehrával, ti nejnadšenější diváci hned šli, obcházeli posupně členy orchestru a rukama nohama vyjadřovali, jak moc se jim to líbilo. V sobotu jsme se probudili do zasněženého rána a vyrazili na "Spaziergang" po okolí Hagenu. Sníh nás trochu překvapil, takže naše ne úplně vhodné boty byly brzo promočené. Na náladě nám to ale neubralo, spoustu srandy jsme si navíc užili i v jednoeurovém obchodě, kde měl každý za úkol koupit co největší blbost do 1,5 eura. Jaký výrobek po zhodnocení odborné komise nakonec vyhrál, zůstane naším veřejným tajemstvím. Druhý večerní koncert byl přinejmenším stejně úspěšný jako ten předchozí, a to i přesto, že některé naše "skalní fanoušky" jsme poznávali už ze včerejšího večera. Pan učitel se navíc opět neudržel a milým divákům vzkázal vřelé díky v jejich mateřštině. A to se normálně mluvit německy velmi zdráhal. Ještě večer jsme si zabalili nástroje a přesunuli je přes ulici do nového kostela, kde nás čekalo nedělní hraní při mši svaté. Během ní jsme kromě muzicírování také poděkovali za pozvání a milé přijetí. Když jsme se náležitě rozloučili a zamávali bílým kapesníčkem, doprovázeni věrným deštěm jsme zamířili směr Červený Kostelec, šťastní a spokojení z vydařeného koncertování a výletu.                           

Za orchestr Dolce furioso - Zdislava Matysková

Velké poděkování patří MUDr. Tomáši Matyskovi za zorganizování celého zájezdu, jeho sestře Zdislavě za vzornou péči o celý orchestr, rodině Matyskově, Hejnově, Regnerově za navaření obědů a večeří pro celý orchestr. Měli jsme se lépe než v hotelu.                                       Mgr. Jiří Kábrt- dirigent


Návrat k tradicím...

Tradiční Masopustní veselí  rozeznělo ulice města v Červeném Kostelci. Za doprovodu dechového orchestru žáků a učitelů školy se průvod masek vydal od sokolovny na městskou tržnici, kde pokračoval program ZUŠ a hostů. Děkujeme všem za hojnou účast, krásnou podívanou a sladkosti, které pro nás připravilo Město ČK a MKS. 

foto Pepa Malina

Spolupráce žáků a učitelů s hradeckou filharmonií 

Základní umělecké školy královéhradeckého kraje dostaly možnost účastnit se projektu Filharmonie plná mládí, který je založený na spolupráci vybraných žáků ZUŠ s Filharmonií Hradec Králové. Z naší školy se tohoto projektu účastní čtyři žáci: Kristina Kábrtová a Martina Polášková (violoncello), Adam Kubeček a Dominik Matyska (bicí nástroje) a s nimi ještě bývalý žák naší školy (nyní student konzervatoře v Pardubicích) Ondřej Štěpán, též na bicí nástroje... Žáci pod vedením svých učitelů V.Pella a P.Lichého dostali k nastudování vybrané skladby a nyní už začínají probíhat společné zkoušky s hradeckým orchestrem, které vyvrcholí koncertem spojeného orchestru Filharmonie Hradec Králové a žáků ZUŠ. Tento koncert se bude konat v sobotu 18. března 2023 v sále FHK a zazní na něm skladby B. Smetany, A. Dvořáka, L. van Beethovena i dalších skladatelů. Nebude chybět ani Radeckého pochod od J. Strausse. Ostatní žáci naší ZUŠ, budou-li mít zájem, mají možnost shlédnout tento koncert v pátek 17. 3. dopoledne na představení pro školy, na které se vypravíme společným autobusem.

Tento projekt, jenž probíhá postupně ve všech krajích ČR, je jedinečnou motivací nejen pro žáky, kteří se do něj zapojí, ale i pro ostatní, kteří vidí, že často tvrdá práce spojená s hrou na nástroj má smysl. Odměnou je pak společně sdílená radost profesionálních a amatérských hráčů i posluchačů. 

Daniel Hůlka, Kamila Nývltová, skladatel a klavírista Tomáš Živor spolu s komorním orchestrem Dolce furioso zakončili 1.část  koncertů věnovaných období vánoc, muzikálům, ale i sváteční dramaturgii skladeb orchestru a písní z debutového alba K.Nývltové - Síla lásky. Neuvěřitelné souznění dvou hlasů, ale i citlivý doprovod orchestru a klavíristy Tomáše Živora mohli posluchači ocenit na vánočních a novoročních koncertech, kde orchestr umělce doprovázel. V průběhu koncertu zazněl i samostatný program smyčcového orchestru, který vždy uváděl posluchače v obdiv a veliký potlesk nad provedením jednotlivých skladeb pod vedením dirigenta Jiřího Kábrta. Děkujeme za úžasnou příležitost a zkušenost být součástí koncertů osobností. Děkujeme všem posluchačům za potlesk a slova uznáním, které se nám po koncertech dostávaly. Těšíme se na další spolupráci.

foto. Pepa Malina, Pavel Kohout

Vánoční koncert pěveckých sborů a hostů

"Na čtvrtou adventní neděli pořádal tradičně dětský pěvecký sbor Červánek koncert s názvem Plamínek lásky. Spolu s ním se představila jeho přípravná oddělení, komorní sbor Jitřenka a hosté- Akordeonový kvintet Jaroslava Kubečka ( Bölmannova Gotická suita se slavnou Toccatou) a smyčcové trio Michaely Michalové, které doprovázelo rozsáhlejší skladbu Michaela Haydna Anima nostra. Dětem z Červánku i tria patří obdiv, jak dobře a rychle tuto skladbu zvládli. Přáním všech účinkujících bylo vytvořit krásnou předvánoční atmosféru citlivým výběrem skladeb a předat ji rodičům a dalším milovníkům dětského zpěvu a instrumentální hudby."  
Jaroslav Kubeček

Síla okamžiku 

Vyprodané představení návštěvníky mimořádného tanečního umění vzdalo svým potleskem holt Blance Rejholdové, učitelce tance a zakladatelce tanečního oboru na naší škole před více jak 30 lety. Fotografie z akce zachytil ve svých kompozicích pan Pepa Malina. Děkujeme za krásné okamžiky.

Charitativní představení...

Na začátku měsíce prosince se žáci výtvarného oboru zúčastnili charitativního představení z cyklu opera a balet dětem v sále Filharmonie Hradec Králové. Představení baletní pohádka Coppélia se konalo ve prospěch hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky FN HK. Součástí večera byla i charitativní aukce dětských obrázků s tématem baletu. Do aukce žáci VO věnovali své práce, které si mohli návštěvníci zakoupit a některé i vydražit ve prospěch Dětské kliniky FN HK.

Stříbro z Liberce

DPS Červánek se účasnil 17.-19. listopadu celorepublikové výběrové soutěže Porta musicae v Liberci. Jedná se o prestižní soutěž, kde jsou sbory vybírány na základě účasti v celostátních kolech soutěže pořádající organizací ARTAMA. Do Červánku letos v září přistoupilo hodně dětí z přípravného sboru Sluníčko a přesto zvládli poměrně velmi náročný program sestavený z doporučených skladeb dvou význačných českých skladatelů- Ilji Hurníka a Otmara Máchy. Tito skladatelé letos mají výročí 100 let od narození. Jejich skladby jsme právě prezentovali. Je namístě dát dětem velkou pochvalu za jejich snahu a předvedený výkon, který odborná porota předních českých sbormistrů ohodnotila stříbrným pásmem. Děkujeme Spolku DPS Červánek a Jitřenka a ZUŠ Červený Kostelec za finanční pomoc.

Jaroslav Kubeček