Zprávy z akcí 

70 ročník Europees Muziekfestival voor de jeugd - Neerpelt Belgie, 29.4. - 2.5.2022

Náš DPS Červánek soutěžil ve své kategorii s velkými výběrovými sbory , které mají základny 200-300. žáků z velkých měst. Soutěž probíhala v krásném kostele přímo v Neerpeltu( viz fota přímo ze soutěžního vystoupení). Červánek podal výborný výkon a získal neuvěřitelnou první cenu. Tím se vlastně vyrovnal těm velkým výběrovým sborům, což je nádherné. Je to pro nás velká zkušenost a určitě inspirace do další náročné práce. Chceme moc poděkovat naší Základní umělecké škole a rovněž našemu městu za finanční příspěvky, bez kterých by žáci museli zaplatit ještě podstatně vyšší částku, což by v některých rodinách byl dost vážný problém. Moc si vážíme vstřícnosti naší školy a města a věříme, že propagujeme po Evropě dobré jméno našemu kraji a dětskému sborovému zpěvu v naší republice.                                                                                                     Eva a Jaroslav Kubečkovi

Velikonoční koncert dětských pěveckých sborů, souborů a sólistů školy  Husův sbor 3.4.2022    foto Josef Malina

Dne 3.4.2022 se ve zcela zaplněném kostele Husova sboru rozezněly vokální a instrumentální skladby, které nám svým obsahem navodily přicházející svátky Velikonoc. Za zmínku jistě stojí Handelovo Hallejuh v podání komorního sboru Jitřenka, akordeonové kvinteto nám zahrálo Preludium a fugu g mol. V prostorách kostela znělo krásně. Sólisté Noemi Anna Machová, Viktor Kubeček, Kačka Pozděnová a Jiří Kábrt se s námi podělili o kus ze svého umění a radosti z hudby. Nutno podotknout, že ani žákyně Tonička Červinková nezůstala se svým šarmem a moderátorským umem v pozadí. Vedla si skvěle. V závěru koncertu jsme se všichni těšili na Truvérskou mši Petra Ebena, je to velmi zajímavá hudba. Kdo byl na koncertě, mohl posoudit sám... Jsem moc ráda, že pěvecké oddělení naší školy mohlo se svými hosty tento koncert připravit. Věříme, že i finanční prostředky z tohoto koncertu, které jsme odeslali pro potřeby ukrajinským dětem, budou správně využity.

Poděkování patří všem účinkujícím, kolegům naši ZUŠ, kteří se na koncertě podíleli, panu řediteli, který nacvičil se žáky a kolegy instrumentální složku Truvérské mše.

Též děkuji panu faráři Smetanovi za poskytnutí koncertního sálu v budově kostela, za jeho milé slovo.

Přeji krásné jarní dny, plné radosti a naděje.

S úctou Eva Kubečková

Junior Big Band a společný zážitek 

Děkujeme všem fanouškům ze strany rodičů, muzikantů a hostů, kteří nás oslovili s poděkováním v rámci společného zážitku na koncertě Dvou žánrů v divadle J.K.Tyla. Nešetřili slovy chvály za netradiční zážitek, mimořádnou atmosféru na setkání se dvěma orchestry školy, a to se smyčcovým orchestrem, dnes pod novým názvem Dolce furioso a Junior Big Bandem školy. Máme radost ze slov rodičů a hostů koncertu, kteří preferují spíše vážnou hudbu, že přijali zvuk a temperament moderní a swingové hudby v podání mladého swingového orchestru i přání brzkého setkání na našich koncertech. To, že orchestr byl přijat i nejmladším publikem nás zvláště potěšilo během koncertu, který jsme odehrály pro žáky ZŠ J.Hejny v divadle v Červeném Kostelci. Ještě dnes slýcháme u děcek pozpěvování latinsko-americké skladby TEQUILA se slovy "to bylo fakt hustý" a podupávání v rytmu při skladbách od skupiny QUEEN. Za ohlasy chvály ještě jednou moc děkuje. Poděkování patří také všem sólistům orchestru, zpěvačce Janě Tomkové a vedoucím jednotlivých sekcí, panu Tomáši Hájkovi, Vojtěchu Špulákovi, Janu Voglovi, Josefu Malinovi, Vlastimilu Pellovi a hráči na baskytaru Vojtěchu Kábrtovi.

A co nás s Big bandem školy ještě čeká? Snad setkání v rámci koncertů Prima sezóny v Náchodě, které se uskuteční po dvouleté odmlce na náchodském náměstí 24.5.2022, a také koncert při akci setkání Kostelců v Kostelci dne 18.6.2022 konaný na domácí půdě. Tak nás přijďte podpořit 😊.

Za všechny "bigbanďáky" děkuje kapelník Leoš Nývlt


Výtvarná soutěž Naše Galerie 2021

13. ročník výtvarné soutěže Naše Galerie pro občany Náchodska neslo téma Malé věci, velké věci. Soutěž vyhlašuje Galerie výtvarného umění Náchod. Naši žáci výtvarného oboru se účastnili s několika pracemi, z toho dvě práce získaly ocenění. Dne 21. 1. se konala vernisáž se slavnostní vyhlášením vítězů. V kategorii děti do 6 let získala 1. místo Ester Bartoňová se svou malbou Moje rodina. V kategorii děti 7 - 11 let se umístila na 3. místě Anna Laštovičková s dílem Recept na bábovku. Výtvarná díla můžete vidět na výstavě v Galerii výtvarného umění Náchod od 22. 1. do 20. 2. 2022. Všem zúčastněným a hlavně výhercům děkujeme za jejich práci při hodinách výtvarného oboru.


Podzimní koncert v Hospici Anežky České

19.října 2021 vystoupili žáci hudebního oboru ZUŠ v Hospici Anežky České. Svým vystoupením potěšili klienty a zaměstnance. Celkem 13 žáků zahrálo na klavír, flétnu, hoboj, trubku, klarinet, housle a violoncello. Celá akce byla nádherným předáním radosti dětí ze hry všem posluchačům. Pedagogům, kteří vystoupení připravili patří poděkování. 

Celostátní přehlídka mládeže a dospělých Tance, Tanec ...2021

28. října 2021 se nejstarší děvčata tanečního oboru pod vedením Jany Faltové vydala do Jablonce nad Nisou na celostátní přehlídku scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec... 2021. Dívky měli před sebou čtyři dny plné tance v podobě tanečních představení, tanečních workshopů a soutěžní přehlídky. Po příjezdu jsme se šli projít do zdejšího parku, načež po krátké procházce pokračovala naše cesta na intr, kde na nás čekalo naše budoucí ubytování pro nadcházející čtyři dny i noci. Vybalení věcí netrvalo moc dlouho, protože k večeru nás čekalo první vystoupení, avšak ne nás nebo jiných soutěžících, ale Brněnských divadelníků, klaunů. Představení bylo bráno s humorem, diváci se nemohli přestat smát, všichni jsme si zajisté první nakouknutí do divadla užili.

Druhý den nás odpoledne, chvíli po obědě čekal první seminář neboli taneční lekce s choreografkou a pedagožkou Monikou Rebcovou. Během dvou hodin jsme se naučili tolik, že jsme byly skoro až překvapené, jak rychle čas tancem utekl. A večer? Čekala nás první část soutěžní přehlídky. V první polovině se předvedlo osm choreografií, které jsme my z hlediště zvládli sledovat jenom se zatajeným dechem. První polovina přehlídky byla za námi a v ten moment čekala řada pouze na nás.

Sobotní den jsme strávily v divadle, kde probíhaly technické a prostorové zkoušky. Konečně přišel čas, kdy jsme mohly na jeviště předvést porotě a divákům choreografii s názvem "Hluboko uvnitř". Choreografie sklidila nemalý potlesk, my se s úsměvem uklonily, a bylo to za námi. Zbývalo jen zhlédnout zbytek představení a dalšího dne ráno vyslechnout názor poroty. Porota měla nemalý úkol, a to ocenit z 21 choreografií 5 nejlepších a vybrat jednu choreografii pro udělení ceny města Jablonec nad Nisou.

Bez velkých očekávání jsme sledovaly vyhlášení pěti nejúspěšnějších choreografií za rok 2021, které se urodily v České republice. Když zaznělo jméno naší paní učitelky Jany Faltové, která byla nominována s naší společnou choreografií mezi pět nejúspěšnějších v ČR neubránily jsem se slzám. Porotě se líbil náš cit pro akcent a dynamiku v choreografii.

Za možnost navštívit přehlídku děkujeme zejména našemu panu řediteli Leošovi Nývltovi a Spolku rodičů při ZUŠ Červený Kostelec, kteří nás v plné výši podpořili, a taky naší paní učitelce Janičce Faltové, která nás celou dobu provázela. Všichni jsme si akci nejen užili, ale taky se spoustu nového naučili. Děkujeme!

Vánoční koncert DPS

Pěvecké sbory Hvězdičky, Sluníčko, Červánek, Jitřenka i host Musica Harmonica a Akorďáci byli moc rádi, že se přes všechny problémy nakonec podařilo uskutečnit tento vánoční koncert. Děkujeme všem rodičům, ředitelství školy, MKS a městu Červený Kostelec za tuto možnost v této nelehké době. Moc si toho vážíme a přejeme všem ať tento nový rok je pro všechny již příznivější i v oblasti hudebních vystoupení. Všechny obrázky jsou od našeho kamaráda a výborného muzikanta Pepy Rudolfa.