Zprávy z akcí 

Zahradní slavnost školy tradiční setkání s rodiči, žáky a veřejností proběhlo 26.6.2022 v přírodním areálu školy. Bohatý program potěšil spoustu posluchačů, kteří přišli podpořit tuto akci na závěr školního roku. Děkujeme všem vystupujícím, rodičům, učitelů i vedení města za společné chvíle prožité na tomto setkání. Přejeme všem rodinám a příznivcům školy prožití krásného léta a těšíme na vás v novém školním roce. Děkujeme za krásné fotografie panu učiteli Josefu Malinovi.

Varhanní koncert

V neděli 19. června 2022 se konal tradiční předprázdninový varhanní koncert žáků ze třídy učitelky Lídy Urbanové, tentokrát v kostele sv. Jana Křtitele ve Rtyni v Podkrkonoší. V hodinovém programu zahrálo perfektně nacvičené skladby českých i zahraničních autorů celkem 7 žáků ze Základních uměleckých škol z Červeného Kostelce a Nového Města nad Metují. Pro Angeliku Bártovou ze ZUŠ Nové Město nad Metují bylo toto vystoupení zároveň jejím absolventským koncertem. Jako host vystoupila také hobojistka Noemi Anna Machová ze třídy Adély Podrábské. Nádhernou tečkou koncertu byla interpretace varhanních skladeb Bacha, Dvořáka, Czerného studentem druhého ročníku konzervatoře v Pardubicích, absolventa ZUŠ Nové Město nad Metují, Františkem Baudischem. Všichni účinkující byli v průběhu koncertu i společně pak na závěr oceněni velkým potleskem a drobným dárkem na rozloučenou se školním rokem.  

19.6. se konal tradiční Závěrečný koncert dětských pěveckých sborů. Chceme poděkovat rodičům, kteří v hojném počtu přišli povzbudit a podívat se na své děti. Vytvořili jste moc příjemnou atmosféru. Moc se těšíme na příští setkání v novém školním roce. Přejeme krásnou dovolenou. 

Tradiční setkání Kostelců v Kostelci, a letos jubilejní třicáté, se uskutečnilo v Červeném Kostelci v sobotu 18. června 2022. Škola k setkání přispěla kulturním programem a to jak vystoupením pěveckého sboru Jitřenka v Husově sboru, tak programem akordeonového orchestru Musica Harmonica a Junior Big Bandu školy na hlavním pódiu ve Smetanových sadech. Děkujeme pořadatelům za pozvání a potlesk všech posluchačů.

Výstava Město jinak - výstava výtvarného oboru za tento rok byla k vidění od 27. 5. do 3. 6. 2022 ve výstavní síni v MěÚ Červený Kostelec. Inspirací pro nás byla kniha Město pro každého z nakladatelství Labyrint, která získala cenu Magnezia liter. Zamýšleli jsme se nad tím, co by nemělo v našem městě chybět, aby se tu žilo co nejlépe. Musí být hlavně místem setkávání lidí. Proto vznikly jednotlivé sekce jako domov, kavárna, galerie, knihovna, plovárna veřejný prostor aj . Vzniklo velké množství děl různých výtvarných a grafických technik: linoryt, suchá jehla, monotyp, akvarel, ale i prostorové práce. Žáci pracovali na tomto tématu v průběhu celého školního roku. Výstava byla k vidění i v rámci kulturní akce Města setkání Kostelců v Kostelci. Děkujeme všem rodičům, prarodičům a dětem, kteří nás podpořili svou návštěvou na vernisáži nebo na výstavě. Také děkujeme paní učitelce A. Podrabské a jejím žákům za hudební vystoupení při vernisáži. 

Absolventský koncert škola pořádá v rámci zakončení studia na I. a II. stupni. Ten letošní 1. koncert se konal poprvé s malém sále divadla J.K.Tyla 26.5.2022 za přispění města Červený Kostelec a spolku SRPDŠ školy. Mimořádné výkony všech sólistů byly oceněny milou kytičkou a dárkem od partnerů a spolku školy. K příjemnému setkání přispěla také vystoupení všech komorních souborů, včetně komorního seskupení Dolce furioso pod vedením J.Kábrta. Děkujeme všem rodičům a hostům za milou atmosféru a potlesk, který věnovali našim absolventům.    / foto J.Rudolf /

Druhé setkání absolventů proběhlo v sále školy 15. června 2022 v milé atmosféře, kterou si vytvořili nejen všichni účinkující, ale i rodiče. Vystoupení byla plná emocí a krásných hudebních vystoupení. Všem absolventům ještě jednou blahopřejeme k procítěným výkonům.

3. absolventský koncert dopadl na výbornou. Děkujeme všem rodičům a hostům za vřelý potlesk a příjemnou atmosféru, kterou vytvořili pro naše účinkující absolventy. Děkujeme i za výtvarnou dekoraci rovněž našim absolventkám.