Zprávy z akcí 

Orchestr Dolce furioso úspěšně koncertoval v zahraničí

Zazněl poslední tón skladby, náš dirigent se široce usmál, uklonil a my jsme si potřetí vychutnávali ovace ve stoje. Potřetí, ale taky naposledy. Zbývá už jen sbalit nástroje, narovnat je do úložného prostoru autobusu, rozloučit se a vyrazit zpátky domů, do Česka. Ale teď pěkně od začátku. Ve čtvrtek ráno 9. března jsme za deště u zušky netrpělivě vyhlíželi autobus. Když dorazil, naskládali jsme do něj nástroje, krosny se spacáky a karimatkami, a hlavně taky napečené bábovky a zavařené obědy od maminek. Zamávali jsme rodičům a vyrazili na čtyři dny směr Německo, kde nás čekaly dva večerní koncerty a doprovázení nedělní mše svaté. Cesta rychle ubíhala, krátili jsme si ji povídáním, hraním na kytaru a zpěvem, obdivováním našich nových triček nebo zeměpisnými okénky, které nám do mikrofonu hlásil pan učitel Kábrt. "Po pravé straně vidíme horu Říp, na kterou vystoupil praotec Čech a prohlásil…co?" zkoušel nás. Nemilé překvapení nás zastihlo hned kousek za Drážďany, kde jsme zůstali dvě hodiny trčet v zácpě. Do Hagenu, malého městečka v Dolním Sasku, jsme tak dorazili až kolem desáté večer. Němci nás ale přivítali plnými stoly všelijakých dobrot, které si pro nás přichystali a zdlouhavá cesta byla rázem zapomenuta.

Další den ráno jsme vyrazili do bazénu. Přestože jeho hlavní atrakce, volný pád, byla zavřená, nemohli jsem se všech ostatních skluzavek a tobogánů nabažit. Ani jsme nemrkli a už jsme museli zase pryč. Protože ale venku vydatně pršelo, místo plánované prohlídky města Osnabrück jsme zahájili turnaj v prší. Sypali jsme z rukávů jedno eso za druhým, dokud nebyl čas na poslední zkoušku před koncertem. Pak už se jen hodit do gala, přeladit nástroje a koncert mohl začít.

Hned po skončení první skladby se ozval bouřlivý potlesk a během celého koncertu si diváci postupně vytahovali telefony, aby si alespoň část koncertu natočili. Dorazil i místní tisk. Když utichly závěrečné ovace a orchestr se odebral do sakristie starého kostela, kde se koncert odehrával, ti nejnadšenější diváci hned šli, obcházeli posupně členy orchestru a rukama nohama vyjadřovali, jak moc se jim to líbilo.

V sobotu jsme se probudili do zasněženého rána a vyrazili na "Spaziergang" po okolí Hagenu. Sníh nás trochu překvapil, takže naše ne úplně vhodné boty byly brzo promočené. Na náladě nám to ale neubralo, spoustu srandy jsme si navíc užili i v jednoeurovém obchodě, kde měl každý za úkol koupit co největší blbost do 1,5 eura. Jaký výrobek po zhodnocení odborné komise nakonec vyhrál, zůstane naším veřejným tajemstvím.

Druhý večerní koncert byl přinejmenším stejně úspěšný jako ten předchozí, a to i přesto, že některé naše "skalní fanoušky" jsme poznávali už ze včerejšího večera. Pan učitel se navíc opět neudržel a milým divákům vzkázal vřelé díky v jejich mateřštině. A to se normálně mluvit německy velmi zdráhal. Ještě večer jsme si zabalili nástroje a přesunuli je přes ulici do nového kostela, kde nás čekalo nedělní hraní při mši svaté.

Během ní jsme kromě muzicírování také poděkovali za pozvání a milé přijetí. Když jsme se náležitě rozloučili a zamávali bílým kapesníčkem, doprovázeni věrným deštěm jsme zamířili směr Červený Kostelec, šťastní a spokojení z vydařeného koncertování a výletu.                           Za orchestr Dolce furioso- Zdislava Matysková

Velké poděkování patří MUDr. Tomáši Matyskovi za zorganizování celého zájezdu, jeho sestře Zdislavě za vzornou péči o celý orchestr, rodině Matyskově, Hejnově, Regnerově za navaření obědů a večeří pro celý orchestr. Měli jsme se lépe než v hotelu.                                       Jiří Kábrt- dirigent


Návrat k tradicím...

Tradiční Masopustní veselí  rozeznělo ulice města v Červeném Kostelci. Za doprovodu dechového orchestru žáků a učitelů školy se průvod masek vydal od sokolovny na městskou tržnici, kde pokračoval program ZUŠ a hostů. Děkujeme všem za hojnou účast, krásnou podívanou a sladkosti, které pro nás připravilo Město ČK a MKS. 

foto Pepa Malina

Spolupráce žáků a učitelů s hradeckou filharmonií 

Základní umělecké školy královéhradeckého kraje dostaly možnost účastnit se projektu Filharmonie plná mládí, který je založený na spolupráci vybraných žáků ZUŠ s Filharmonií Hradec Králové. Z naší školy se tohoto projektu účastní čtyři žáci: Kristina Kábrtová a Martina Polášková (violoncello), Adam Kubeček a Dominik Matyska (bicí nástroje) a s nimi ještě bývalý žák naší školy (nyní student konzervatoře v Pardubicích) Ondřej Štěpán, též na bicí nástroje... Žáci pod vedením svých učitelů V.Pella a P.Lichého dostali k nastudování vybrané skladby a nyní už začínají probíhat společné zkoušky s hradeckým orchestrem, které vyvrcholí koncertem spojeného orchestru Filharmonie Hradec Králové a žáků ZUŠ. Tento koncert se bude konat v sobotu 18. března 2023 v sále FHK a zazní na něm skladby B. Smetany, A. Dvořáka, L. van Beethovena i dalších skladatelů. Nebude chybět ani Radeckého pochod od J. Strausse. Ostatní žáci naší ZUŠ, budou-li mít zájem, mají možnost shlédnout tento koncert v pátek 17. 3. dopoledne na představení pro školy, na které se vypravíme společným autobusem.

Tento projekt, jenž probíhá postupně ve všech krajích ČR, je jedinečnou motivací nejen pro žáky, kteří se do něj zapojí, ale i pro ostatní, kteří vidí, že často tvrdá práce spojená s hrou na nástroj má smysl. Odměnou je pak společně sdílená radost profesionálních a amatérských hráčů i posluchačů. 

Daniel Hůlka, Kamila Nývltová, skladatel a klavírista Tomáš Živor spolu s komorním orchestrem Dolce furioso zakončili 1.část  koncertů věnovaných období vánoc, muzikálům, ale i sváteční dramaturgii skladeb orchestru a písní z debutového alba K.Nývltové - Síla lásky. Neuvěřitelné souznění dvou hlasů, ale i citlivý doprovod orchestru a klavíristy Tomáše Živora mohli posluchači ocenit na vánočních a novoročních koncertech, kde orchestr umělce doprovázel. V průběhu koncertu zazněl i samostatný program smyčcového orchestru, který vždy uváděl posluchače v obdiv a veliký potlesk nad provedením jednotlivých skladeb pod vedením dirigenta Jiřího Kábrta. Děkujeme za úžasnou příležitost a zkušenost být součástí koncertů osobností. Děkujeme všem posluchačům za potlesk a slova uznáním, které se nám po koncertech dostávaly. Těšíme se na další spolupráci.

foto. Pepa Malina, Pavel Kohout

Vánoční koncert pěveckých sborů a hostů

"Na čtvrtou adventní neděli pořádal tradičně dětský pěvecký sbor Červánek koncert s názvem Plamínek lásky. Spolu s ním se představila jeho přípravná oddělení, komorní sbor Jitřenka a hosté- Akordeonový kvintet Jaroslava Kubečka ( Bölmannova Gotická suita se slavnou Toccatou) a smyčcové trio Michaely Michalové, které doprovázelo rozsáhlejší skladbu Michaela Haydna Anima nostra. Dětem z Červánku i tria patří obdiv, jak dobře a rychle tuto skladbu zvládli. Přáním všech účinkujících bylo vytvořit krásnou předvánoční atmosféru citlivým výběrem skladeb a předat ji rodičům a dalším milovníkům dětského zpěvu a instrumentální hudby."  
Jaroslav Kubeček

Síla okamžiku 

Vyprodané představení návštěvníky mimořádného tanečního umění vzdalo svým potleskem holt Blance Rejholdové, učitelce tance a zakladatelce tanečního oboru na naší škole před více jak 30 lety. Fotografie z akce zachytil ve svých kompozicích pan Pepa Malina. Děkujeme za krásné okamžiky.

Charitativní představení...

Na začátku měsíce prosince se žáci výtvarného oboru zúčastnili charitativního představení z cyklu opera a balet dětem v sále Filharmonie Hradec Králové. Představení baletní pohádka Coppélia se konalo ve prospěch hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky FN HK. Součástí večera byla i charitativní aukce dětských obrázků s tématem baletu. Do aukce žáci VO věnovali své práce, které si mohli návštěvníci zakoupit a některé i vydražit ve prospěch Dětské kliniky FN HK.

Stříbro z Liberce

DPS Červánek se účasnil 17.-19. listopadu celorepublikové výběrové soutěže Porta musicae v Liberci. Jedná se o prestižní soutěž, kde jsou sbory vybírány na základě účasti v celostátních kolech soutěže pořádající organizací ARTAMA. Do Červánku letos v září přistoupilo hodně dětí z přípravného sboru Sluníčko a přesto zvládli poměrně velmi náročný program sestavený z doporučených skladeb dvou význačných českých skladatelů- Ilji Hurníka a Otmara Máchy. Tito skladatelé letos mají výročí 100 let od narození. Jejich skladby jsme právě prezentovali. Je namístě dát dětem velkou pochvalu za jejich snahu a předvedený výkon, který odborná porota předních českých sbormistrů ohodnotila stříbrným pásmem. Děkujeme Spolku DPS Červánek a Jitřenka a ZUŠ Červený Kostelec za finanční pomoc.

Jaroslav Kubeček

Slavnostní večer v Muzeu Boženy Němcové "Antonín Moskalyk známý, neznámý". 

Hostem večera byla spoluautorka a dcera slavného režiséra Pavlína Moskalyková, která pozvala herce Simonu Stašovou, Jana Čenského a scénáristu Ivana Hubače. Několik krásných melodií zahrál i Smyčcový komorní orchestr Dolce Furioso ZUŠ Červený Kostelec pod vedením dirigenta Jiřího Kábrta. Když zazněl hlavní motiv z Moskalykovy "Babičky", neskrývala řada přítomných upřímné dojetí. Všichni vzpomínali na Antonína Moskalyka s úsměvem a láskou. Pan režisér měl totiž herce opravdu rád. Zaplněný Jiřinkový sál se často ozýval smíchem. Nadšený potlesk byl všem účinkujícím odměnou. 


Soustředění DPS Červánek a Musica Harmonica  proběhlo ve dnech 19.8.-28.8.2022 v Misano Adriatico Itálie. Každý den po snídani v hotelu začínal zkouškou ve vyčleněné místnosti v restauraci- nejprve akordeony, poté pěvecký sbor. Po obědě jsme šli na krásnou velkou veřejnou pláž a v moři ve vlnách jsme strávili nádherné odpoledne. Před večeří jsme ještě zkoušeli s částí Jitřenky. večer byly společné hry.Pro všechny nádherné zážitky a kus poctivé muzikantské práce.Také jsme hostům restaurace a náhodným kolemjdoucím uspořádali jeden večer venku společný koncert. Velký dík patří paní učitelce Evě Kubečkové, která s tímto nápadem přišla a společně s manželem realizovala. Poděkování patří městu Červený Kostelec, spolku DPS Červánek a Jitřenka a krajskému úřadu Hradec Králové za finanční pomoc.

Junior big band a jeho vystoupení v rámci Jiráskova Hronova 2022, během letních prázdnin. Skvělá atmosféra, nadšené publikum i radost všech zúčastněných hráčů Big Bandu provázela celý koncert v přírodním areálu na Jiráskových slavnostech 1.8.2022. Během koncertu vystoupili i sólisté Tomáš Kuťák, Jana Tomková a nečekaný host Kamila Nývltová. Orchestr zahrál skvěle a současný repertoár tak nabízí novou škálu příležitostí pro sólová vystoupení orchestru. Děkujeme za pozvání pořadatelům a těšíme se na další hudební akce.                  /foto J.Malina/

Zahradní slavnost školy tradiční setkání s rodiči, žáky a veřejností proběhlo 26.6.2022 v přírodním areálu školy. Bohatý program potěšil spoustu posluchačů, kteří přišli podpořit tuto akci na závěr školního roku. Děkujeme všem vystupujícím, rodičům, učitelů i vedení města za společné chvíle prožité na tomto setkání. Přejeme všem rodinám a příznivcům školy prožití krásného léta a těšíme na vás v novém školním roce. Děkujeme za krásné fotografie panu učiteli Josefu Malinovi.

Varhanní koncert

V neděli 19. června 2022 se konal tradiční předprázdninový varhanní koncert žáků ze třídy učitelky Lídy Urbanové, tentokrát v kostele sv. Jana Křtitele ve Rtyni v Podkrkonoší. V hodinovém programu zahrálo perfektně nacvičené skladby českých i zahraničních autorů celkem 7 žáků ze Základních uměleckých škol z Červeného Kostelce a Nového Města nad Metují. Pro Angeliku Bártovou ze ZUŠ Nové Město nad Metují bylo toto vystoupení zároveň jejím absolventským koncertem. Jako host vystoupila také hobojistka Noemi Anna Machová ze třídy Adély Podrábské. Nádhernou tečkou koncertu byla interpretace varhanních skladeb Bacha, Dvořáka, Czerného studentem druhého ročníku konzervatoře v Pardubicích, absolventa ZUŠ Nové Město nad Metují, Františkem Baudischem. Všichni účinkující byli v průběhu koncertu i společně pak na závěr oceněni velkým potleskem a drobným dárkem na rozloučenou se školním rokem.  


19.6. se konal tradiční Závěrečný koncert dětských pěveckých sborů. Chceme poděkovat rodičům, kteří v hojném počtu přišli povzbudit a podívat se na své děti. Vytvořili jste moc příjemnou atmosféru. Moc se těšíme na příští setkání v novém školním roce. Přejeme krásnou dovolenou. 


Tradiční setkání Kostelců v Kostelci, a letos jubilejní třicáté, se uskutečnilo v Červeném Kostelci v sobotu 18. června 2022. Škola k setkání přispěla kulturním programem a to jak vystoupením pěveckého sboru Jitřenka v Husově sboru, tak programem akordeonového orchestru Musica Harmonica a Junior Big Bandu školy na hlavním pódiu ve Smetanových sadech. Děkujeme pořadatelům za pozvání a potlesk všech posluchačů.

Výstava Město jinak - výstava výtvarného oboru za tento rok byla k vidění od 27. 5. do 3. 6. 2022 ve výstavní síni v MěÚ Červený Kostelec. Inspirací pro nás byla kniha Město pro každého z nakladatelství Labyrint, která získala cenu Magnezia liter. Zamýšleli jsme se nad tím, co by nemělo v našem městě chybět, aby se tu žilo co nejlépe. Musí být hlavně místem setkávání lidí. Proto vznikly jednotlivé sekce jako domov, kavárna, galerie, knihovna, plovárna veřejný prostor aj . Vzniklo velké množství děl různých výtvarných a grafických technik: linoryt, suchá jehla, monotyp, akvarel, ale i prostorové práce. Žáci pracovali na tomto tématu v průběhu celého školního roku. Výstava byla k vidění i v rámci kulturní akce Města setkání Kostelců v Kostelci. Děkujeme všem rodičům, prarodičům a dětem, kteří nás podpořili svou návštěvou na vernisáži nebo na výstavě. Také děkujeme paní učitelce A. Podrabské a jejím žákům za hudební vystoupení při vernisáži. 

Absolventský koncert škola pořádá v rámci zakončení studia na I. a II. stupni. Ten letošní 1. koncert se konal poprvé s malém sále divadla J.K.Tyla 26.5.2022 za přispění města Červený Kostelec a spolku SRPDŠ školy. Mimořádné výkony všech sólistů byly oceněny milou kytičkou a dárkem od partnerů a spolku školy. K příjemnému setkání přispěla také vystoupení všech komorních souborů, včetně komorního seskupení Dolce furioso pod vedením J.Kábrta. Děkujeme všem rodičům a hostům za milou atmosféru a potlesk, který věnovali našim absolventům.    / foto J.Rudolf /

Druhé setkání absolventů proběhlo v sále školy 15. června 2022 v milé atmosféře, kterou si vytvořili nejen všichni účinkující, ale i rodiče. Vystoupení byla plná emocí a krásných hudebních vystoupení. Všem absolventům ještě jednou blahopřejeme k procítěným výkonům.

3. absolventský koncert dopadl na výbornou. Děkujeme všem rodičům a hostům za vřelý potlesk a příjemnou atmosféru, kterou vytvořili pro naše účinkující absolventy. Děkujeme i za výtvarnou dekoraci rovněž našim absolventkám.