ZÁPIS ŽÁKŮ 2023-2024

Děkujeme Vám všem, kteří jste dorazili k letošnímu zápisu. A že vás nebylo málo :)

Vážení rodiče, 

blahopřejeme dětem k úspěšnému vykonání talentových zkoušek a k předpokladům pro zahájení studia na naší ZUŠ. Vzhledem ke značnému zájmu na všech oborech budeme ještě během prázdnin a na začátku školního roku dolaďovat možnosti zařazení žáků ke studiu vzhledem k omezené kapacitě školy. Děkujeme  tímto za pochopení. 

MgA. Leoš Nývlt, ředitel