Galerie

Velikonoční koncert dětských pěveckých sborů, souborů a sólistů školy 

Dne 3.4.2022 se ve zcela zaplněném kostele Husova sboru rozezněly vokální a instrumentální skladby, které nám svým obsahem navodily přicházející svátky Velikonoc. Za zmínku jistě stojí Handelovo Halleluja v podání komorního sboru Jitřenka, akordeonové kvinteto nám zahrálo Preludium a fugu g mol. V prostorách kostela znělo krásně. Sólisté Noemi Anna Machová, Viktor Kubeček, Kačka Pozděnová a Jiří Kábrt se s námi podělili o kus ze svého umění a radosti z hudby. Nutno podotknout, že ani žákyně Tonička Červinková nezůstala se svým šarmem a moderátorským umem v pozadí. Vedla si skvěle. V závěru koncertu jsme se všichni těšili na Truvérskou mši Petra Ebena, je to velmi zajímavá hudba. Kdo byl na koncertě, mohl posoudit sám... Jsem moc ráda, že pěvecké oddělení naší školy mohlo se svými hosty tento koncert připravit. Věříme, že i finanční prostředky z tohoto koncertu, které jsme odeslali pro potřeby ukrajinským dětem, budou správně využity. Poděkování patří všem účinkujícím, kolegům naši ZUŠ, kteří se na koncertě podíleli, panu řediteli, který nacvičil se žáky a kolegy instrumentální složku Truvérské mše. Též děkuji panu faráři Smetanovi za poskytnutí koncertního sálu v budově kostela, za jeho milé slovo.     Přeji krásné jarní dny, plné radosti a naděje.   S úctou Eva Kubečková

foto Josef Malina


Komorní smyčcový orchestr - pilotní orchestr školy, který v roce 2018 byl oceněn 1. místem v celostátní soutěži ZUŠ.  V roce 2022 smyčcový orchestr, dnes pod názvem Dolce Furioso, nejen, že obhájil titul a 1. místo, ale byl vyhlášen jako absolutní vítěz celorepublikové soutěže v Olomouci.

70 ročník Europees Muziekfestival voor de jeugd - Neerpelt Belgie, 29.4. - 2.5.2022

Náš DPS Červánek soutěžil ve své kategorii s velkými výběrovými sbory , které mají základny 200-300 žáků z velkých měst. Soutěž probíhala v krásném kostele přímo v Neerpeltu( viz fota přímo ze soutěžního vystoupení). Červánek podal výborný výkon a získal neuvěřitelnou první cenu. Tím se vlastně vyrovnal těm velkým výběrovým sborům, což je nádherné. Je to pro nás velká zkušenost a určitě inspirace do další náročné práce. Chceme moc poděkovat naší Základní umělecké škole a rovněž našemu městu za finanční příspěvky, bez kterých by žáci museli zaplatit ještě podstatně vyšší částku, což by v některých rodinách byl dost vážný problém. Moc si vážíme vstřícnosti naší školy a města a věříme, že propagujeme po Evropě dobré jméno našemu kraji a dětskému sborovému zpěvu v naší republice.                                                                                 Eva a Jaroslav Kubečkovi

Posvícenský koncert

komorního smyčcového orchestru ZUŠ a svatojakubského sboru potěšil nejednoho posluchače v kostele sv. Jakuba v Červeném Kostelci dne 29. září 2021. Zazněly skladby nejen starých mistrů, ale i hudba soudobá. Velký úspěch zaznamenala např. krásná melodie z filmu Babička od skladatele Luboše Fišera, kterou pro orchestru upravil Zdeněk Möglich. Velké poděkování patří všem žákům a členům komorního orchestru školy, pěveckému sboru, ostatním spoluhráčům a sólistům z řad bývalých studentů i rodičů, kteří se podíleli na přípravách koncertu, zvláště pak panu učiteli Jiřímu Kábrtovi za dramaturgii a dirigování celého koncertu.

Foto z koncertu věnovanému 20 ti leté činnosti orchestru MUSICA HARMONICA v divadle J.K.Tyla    v Červeném Kostelci 2020