Galerie

20. výročí založení orchestru MUSICA HARMONICA

Varhanní koncert ve spolupráci se žáky ZUŠ Nové Město nad Metují

Video klip Big bandu školy se shlédnutím více jak 6 tisíc posluchačů

Posvícenský koncert

komorního smyčcového orchestru ZUŠ a svatojakubského sboru potěšil nejednoho posluchače v kostele sv. Jakuba v Červeném Kostelci dne 29. září 2021. Zazněly skladby nejen starých mistrů, ale i hudba soudobá. Velký úspěch zaznamenala např. krásná melodie z filmu Babička od skladatele Luboše Fišera, kterou pro orchestru upravil Zdeněk Möglich. Velké poděkování patří všem žákům a členům komorního orchestru školy, pěveckému sboru, ostatním spoluhráčům a sólistům z řad bývalých studentů i rodičů, kteří se podíleli na přípravách koncertu, zvláště pak panu učiteli Jiřímu Kábrtovi za dramaturgii a dirigování celého koncertu.