Soutěže

Každým rokem se žáci školy pravidelně účastní různých soutěží za podpory jednotlivých učitelů, školy i města. O výsledcích vás budeme v průběhu roku rádi informovat. 

Krásná ocenění žáků a učitelů na tanečních soutěžích

Okresní kolo tanečního oboru postupové přehlídky základních uměleckých škol je za námi. Rády bychom se Vámi podělily o nemalé radosti, které nás 30.3. 2022 potkaly v divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. /vložit foto č.2/

Jen z naší ZUŠ v Červeném Kostelci se představilo deset choreografií, které s námi nacvičily učitelky tanečního oboru Blanka Rejholdová a Jana Faltová, z toho osm choreografií nám postoupilo do krajského kola, které se bude konat 26. 4. 2022 v Hronově. Kromě prvních míst, které jsme obdrželi za všechny choreografie nám byly uděleny také ocenění. Naše taneční učitelky získaly zvláštní cenu za pedagogickou a choreografickou práci. Velké poděkování patří naší škole za organizaci celé soutěže a také za krásné dárky soutěžícím, které škola, město Červený Kostelec a firma ALBI Červený Kostelec pro všechny připravili.

Kromě výborných výsledků na okresní soutěžní přehlídce ZUŠ máme ještě další nemalý úspěch. Postup na celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance. Tu si zasloužila skupina děvčat pod vedením Blanky Rejholdové v rámci krajského kola taneční soutěže pořádané odborným pracovištěm uměleckých aktivit NIPOS ARTAMA PRAHA. Choreografie "SÍLA OKAMŽIKU" byla nominována do celorepublikového kola a obdržela od poroty nemalá slova uznání a ocenění. 

Všem žákům a učitelům moc blahopřejeme a přejeme hodně inspirace a uznání v ústředních kolech.

Za taneční obor Jana Faltová 

Velký ohlas a ocenění od poroty 

získala Blanka Rejholdová a její 3 choreografie žáků školy. V ústředním kole soutěže TO v Karových Varech ve dnech 3.-5.6.2022 byla všechna vystoupení paní učitelky oceněna slovy uznání a obdivem za tvůrčí a pedagogickou práci s mladými talenty.  Pro každého učitele v oblasti tance je to mimořádné ocenění z úst těch nejpovolanějších.

Moc děkujeme a blahopřejeme.

Okresní kolo soutěžní přehlídky tanců 2022
Okresní kolo soutěžní přehlídky tanců 2022

Tanec, Tanec ... 2021

35. taneční postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých se konala v neděli 26. září. Této přehlídky se zúčastnily, ostatně jako každý rok, i naše studentky nejstaršího ročníku tanečního oboru ZUŠ Červený Kostelec s paní učitelkou Janou Faltovou. Děvčata se odborné porotě představila ve dvou choreografií, za které dostala pěkná ocenění a jeden návrh na postup do celostátní přehlídky v Jablonci nad Nisou. V nejstarším ročníku tanečního oboru tančí dvanáct děvčat ve věku 15-17 let. "Ráda bych mým tanečnicím poděkovala za jejich kreativitu, píli, pokoru a zodpovědný přístup k tanečním hodinám, které byli potřeba i o víkendových dnech." Jana Faltová