Soutěže

Každým rokem se žáci školy pravidelně účastní různých soutěží za podpory jednotlivých učitelů, školy i města. O výsledcích a úspěších se s vámi vždy rádi podělíme. 

Rok 2022 - 2023

Březen 2023 plný krásných soutěžních výsledků...

V krajském kole soutěže akordeonů pod vedením Jaroslava Kubečka získal Vojtěch Grohmann a Václav Hanuš 1.cenu s postupem do ústředního kola. Ondřej Bejr získal 2. cenu a Matyáš Horák 3 místo. Do ústředního kola v Chocni postupuje akordeonový kvintet (absolutní vítěz soutěže) a Musica harmonica do celostátního kola v Dobřanech. Všichni měli velkou radost z těchto úspěchů. Málokdy se podaří několik postupů do celostátního kola.

V komorní hře s převahou smyčcových nástrojů získalo 1. místo a postup do ústředního kola Smyčcové kvarteto ve složení Vojtěch Krejčí, Václav Vít, Kryštof Ansorge, Maxmilián Mach, Smyčcové trio Kristýna Mertlíková, Karolína Mertlíková a Kristina Kábrtová a Klavírní kvarteto ve složení Noemi Machová, Sebastian Mach, Natálie Wajsarová a Sofie Hejnová. Dále 1. místa bez postupu získalo Trio piccolo (Rebeka Polívková, Dominik Ansorge a Filip Kulda, dále Smyčcové kvarteto (Veronika Wajsarová, Karolína Kábrtová, Sára Polívková a Martin Pell) a Trio (Samuel Hejna, Bartoloměj Tuček a Sofie Hejnová). Nemůžeme opomenout ani na 1. cenu pro Violoncellové kvarteto ve složení Petr Svoboda, Martin Pell, Michael Svoboda a Anežka Kozlová. Děkujeme Lucii Wajsarové, Jiřímu Kábrtovi, Adéle Podrábské, Petru Lichému, Lidmile Urbanové, Lukáši Jankovi za přípravu a vedení komorních souborů.

V soutěži pěveckých sborů postoupil do ústředního kola pěvecký sbor DPS SLUNÍČKO včetně zvláštní ceny za dramaturgii soutěžního vystoupení a DPS Červánek získal návrh na postup, vše pod vedením Evy Kubečkové. Nelze opomenout ani ocenění pedagogů. Za vynikající pedagogickou práci byl oceněn pan Jiří Kábrt, ocenění za citlivý doprovod získal pan Jaroslav Kubeček a zvláštní cenu za dramaturgii získal DPS Sluníčko a Akordeonový orchestr Musica harmonica.

Všem učitelům, žákům, komorním a pěveckým seskupením moc blahopřejeme


Rok  2021 - 2022

Krásná ocenění žáků a učitelů 

Jarní vstup v krajských kolech se vydařil i našim sólistům na hudebním oboru. Hned v prvních dnech jara se pěvecká tria ze třídy E.Kubečkové přivezla první /J.Tomková, H.Kuchařová, J.Ježek/ a druhou cenu /B.Nývltová, D.Čepelková, D.Nocarová/ z Hradce Králové. Mimořádná ocenění v podobě 1. míst a postupu do ústředního kola si za svůj výkon ve hře na příčnou flétnu přivezla Monika Horáková a Jonáš Bílý /třída L.Nývlta/. Noemi Anna Machová ve hře na hoboj v silné konkurenci získala 2. místo a nejmladší účastnice z naší školy Kateřina Burdychová ve hře na zobc. flétnu obdržela 1. místo /třída A.Podrábské/. Ani oddělení bicích nástrojů nezůstalo v pozadí. Pavel Buranský /třída V.Pella/ si rovněž dovezl 1.místo a postup do ústředního kola. A na závěr úspěchů školy a kvalitní práce všech učitelů ještě ocenění žáků žesťového oddělení ze třídy J.Vogela. Svými výkony Kateřina Semeráková, Denis Hejna a Vojtěch Pell udrželi svá prvenství z okresních kol a Denis k tomu dokonce přidal postup do republikového kola. I 2. místo pro Jakuba Matysku bylo v silné konkurenci velkým oceněním. 

Máme velikou radost i z 1.místa a postupu do ústředního kola smyčcového orchestru Dolce furioso pod vedením J.Kábrta a L.Janko.

Moc blahopřejeme všem soutěžícím, učitelům i korepetitorům k mimořádným úspěchům a přejeme netradiční zážitky na setkání v republikových kolech.


70. ročník Europees Muziekfestival voor de jeugd-Neerpelt Belgie, 29.4. - 2.5.2022 /

Na jubilejním 70.ročníku mezinárodního klání ve městě Neerpelt v Belgii získal dětský pěvecký sbor Červánek pod vedením Evy Kubečkové a Jaroslava Kubečka neuvěřitelné 1.místo. Toto ocenění ještě nabývá na významu když si uvědomíme, jaké sbory ze světa se této soutěže vlastně účastní. Jen z ČR soutěžili další dva významné sbory, Severáček /Liberec/ a Radost /Praha/, k jejichž pěveckým základnám a počtu zpěváků studující pěvecký sbor /200-300 žáků/ se nemůže naše škola vůbec přiblížit. O to více se můžeme radovat z úspěchů a práce pěveckých sborů, které nás representují nejen po naší zemi, ale i ve světe. Není mnohdy jednoduché sehnat finanční zdroje na aktivity DPS Červánek, proto si nesmírně jako škola vážíme podpory rodičů, spolku DPS Červánek a Jitřenka a také města a partnerů za finanční prostředky, které společně vedou k realizaci koncertní činnosti. Jedno velké děkuji...

Olomouc - Ústřední kolo soutěže žáků Základních uměleckých škol České republiky

Dne 13.-14.května 2022 proběhlo celorepublikové kolo soutěže orchestrů v Olomouci. Nad očekávání krásný výsledek získal smyčcový orchestr Dolce Furioso, který nejen že obhájil prvenství ve své kategorii po třech letech, ale navíc získal titul absolutního vítěze celé soutěže. Toto významné ocenění, uděleno porotou zvučných jmen např. prof. na pražské konzervatoři Mgr. Miriam Němcovou, dirigentkou řady významných filharmonií, je dílem neskutečného přístupu, obětavosti a píle žáků celého komorního orchestru pod vedením učitelů Jiřího Kábrta a Lukáše Janka. Zmínění učitelé byli rovněž oceněni cenou za nápaditou dramaturgii soutěžního programu a cenou za mimořádný dirigentský výkon. Zkrátka nepřišli ani sólisté orchestru, Jiří Kábrt a Daniel Plavec - housle, Petr Stránský - trubka, kteří si dovezli ocenění za vynikající sólový výkon. Nezbývá než poděkovat celému orchestru, rodičům za krásné zakončení soutěžního klání v tomto školním roce a těšit se na příležitost brzkého setkání na koncertním pódiu. Ještě jednou všem gratulujeme.


rok 2020 - 2021

Dechberoucí vystoupení 

soutěžících, kteří se představili ve dnech 14.-16. října 2021 v celostátním kole společnosti AKORD KVINT-výrobce smyčcových hudebních nástrojů ve Františkových Lázních. Soutěž byla vypsána pro sólisty ve věku 11 - 14 let.

Byli jsme svědky mnohdy profesionálních a strhujících výkonů mladých umělců, jejichž výkony vedly posluchače k dlouho trvacím potleskům mezi jednotlivými soutěžícími. Bylo to neuvěřitelné, s jakou lehkostí, výrazem a muzikálností si interpreti pohrávali s náročným soutěžním programem. V soutěži se setkalo na 30 houslistů, 16 violoncellistů a 7 kontrabasistů napříč republikou. Absolutní vítězové z těchto kategorií si odnášeli od organizátorů soutěže krásná ocenění v podobě křišťálových váz. Jsme velice rádi, že cesta, kterou jsme vážili s našimi žáky do západních Čech byla úspěšná. Jiří Kábrt ve hře na housle získal neuvěřitelné 1. místo a zařadil se tak mezi elitu soutěžících. Ve hře na violoncello byla Kristýna Kábrtová oceněna porotou 2. místem a Vendula Jenková 3. místem. Velké dík proto patří učitelům Jiřímu Kábrtovi a Janě Šimkové Vitverové za přípravu svých žáků, dále korepetitorům Lidmile Urbanové a Leoši Nývltovi za nespočet času stráveného při souhře jednotlivých skladeb a také škole a SRPDŠ při ZUŠ za finanční podporu.

Ještě jednou všem soutěžícím děkujeme a blahopřejeme k dosaženým oceněním.

25. října 2021 - soutěž ŠDPS v Chrudimi

Pěvecký sbor ČERVÁNEK získal v krajském kole celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů DIPLOM s postupem na celostátní přehlídku ŠDPS v Uničově a zvláštní cenu za přirozený vokální projev.  Blahopřejeme manželům Kubečkovým :)