Základní umělecká škola  

... "prostor, kde váš talent ožije"

Hudební obor

Hudební obor představuje jeden z nejvíce rozsáhlých oborů na škole.

Taneční obor

Taneční obor navštěvuje okolo 130 žáků a patří      k největším v našem regionu.

Výtvarný obor

Žáci se zabývají různými technikami - malbou, kresbou, grafikou a nejoblíbenější keramikou.