Hudební obor

Hudební obor představuje jeden z nejvíce rozsáhlých oborů na škole. Navštěvuje ho kolem 230 žáků a v současné době je plně využita jeho možná kapacita. Výuka na ZUŠ je organizována jako dlouhodobé systematické vzdělávání. Vyučování zde probíhá v odpoledních hodinách pod vedením profesionálních pedagogů, kteří jsou často i výkonní umělci.

Žáci především ve svých počátcích rozvíjejí talent formou hudebních her, společného zpěvu a seznamují se s nejzákladnějšími hudebními pojmy. Zároveň získávají základní představu o zvoleném hudebním nástroji. Během hudebního vývoje na škole jsou žáci vedeny nejen k technickému zvládnutí nástroje či zpěvu, ale především jsou postupně zapojeny do mnoha souborů, které škola nabízí. Komorní, souborová a orchestrální hra je na naší škole považována za hlavní poslání práce učitelů. Účinkování dětí v souborech tak umožňuje účastnit se společných vystoupení na kulturních a representačních akcích nejen v našem městě, širokém okolí, ale i v zahraničí.