Taneční obor

Taneční obor navštěvuje okolo 130 žáků a patří k největším v našem regionu. Působí zde učitelky Blanka Rejholdová a Jana Faltová. Hlavní těžiště výuky spočívá v moderním scénickém tanci, žáci jsou seznamováni i se základy lidového a klasického tance.

Žákyně tanečního oboru se opakovaně účastní různých soutěží převážně ve scénickém tanci, kde dosahují vždy nejlepších ocenění a pravidelně získávají postup do celostátního kola. Účastní se i různých tanečních festivalů, např. festivalu pantomimy a pohybového divadla "Otevřeno" v Kolíně, festivalu Tanambourée ve Varnsdorfu, celostátní taneční přehlídky v Kutné Hoře apod.

Během několika let bylo 7 dívek přijato ke studiu na taneční konzervatoři v Praze a 1 dívka na DAMU též v Praze. Taneční obor se pořádá dvakrát do roka samostatné vystoupení - vánoční pásmo a jarní Taneční mozaiku, kde se postupně představují všechny ročníky v různých tanečních stylech, vedle scénického tance mají diváci možnost vidět i lidový a klasický tanec. O velké oblibě tanečního oddělení mezi veřejností svědčí i stále stoupající zájem nových žáků, které nyní můžeme přivítat v nových prostorách - v tanečním sále v budově sokolovny na Chrbech.

Celostátní přehlídka mládeže a dospělých Tance, Tanec ...2021

28. října 2021 se nejstarší děvčata tanečního oboru pod vedením Jany Faltové vydala do Jablonce nad Nisou na celostátní přehlídku scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec... 2021. Dívky měli před sebou čtyři dny plné tance v podobě tanečních představení, tanečních workshopů a soutěžní přehlídky. Po příjezdu jsme se šli projít do zdejšího parku, načež po krátké procházce pokračovala naše cesta na intr, kde na nás čekalo naše budoucí ubytování pro nadcházející čtyři dny i noci. Vybalení věcí netrvalo moc dlouho, protože k večeru nás čekalo první vystoupení, avšak ne nás nebo jiných soutěžících, ale Brněnských divadelníků, klaunů. Představení bylo bráno s humorem, diváci se nemohli přestat smát, všichni jsme si zajisté první nakouknutí do divadla užili.

Druhý den nás odpoledne, chvíli po obědě čekal první seminář neboli taneční lekce s choreografkou a pedagožkou Monikou Rebcovou. Během dvou hodin jsme se naučili tolik, že jsme byly skoro až překvapené, jak rychle čas tancem utekl. A večer? Čekala nás první část soutěžní přehlídky. V první polovině se předvedlo osm choreografií, které jsme my z hlediště zvládli sledovat jenom se zatajeným dechem. První polovina přehlídky byla za námi a v ten moment čekala řada pouze na nás.

Sobotní den jsme strávily v divadle, kde probíhaly technické a prostorové zkoušky. Konečně přišel čas, kdy jsme mohly na jeviště předvést porotě a divákům choreografii s názvem "Hluboko uvnitř". Choreografie sklidila nemalý potlesk, my se s úsměvem uklonily, a bylo to za námi. Zbývalo jen zhlédnout zbytek představení a dalšího dne ráno vyslechnout názor poroty. Porota měla nemalý úkol, a to ocenit z 21 choreografií 5 nejlepších a vybrat jednu choreografii pro udělení ceny města Jablonec nad Nisou.

Bez velkých očekávání jsme sledovaly vyhlášení pěti nejúspěšnějších choreografií za rok 2021, které se urodily v České republice. Když zaznělo jméno naší paní učitelky Jany Faltové, která byla nominována s naší společnou choreografií mezi pět nejúspěšnějších v ČR neubránily jsem se slzám. Porotě se líbil náš cit pro akcent a dynamiku v choreografii.

Za možnost navštívit přehlídku děkujeme zejména našemu panu řediteli Leošovi Nývltovi a Spolku rodičů při ZUŠ Červený Kostelec, kteří nás v plné výši podpořili, a taky naší paní učitelce Janičce Faltové, která nás celou dobu provázela. Všichni jsme si akci nejen užili, ale taky se spoustu nového naučili. Děkujeme!