Výtvarný obor

Výtvarný obor navštěvuje zhruba 55 žáků a pracuje pod vedením učitelky Radky Guiliano Šimkové. Žáci se zabývají různými technikami - malbou, kresbou, grafikou a nejoblíbenější keramikou.

V roce 2002 v soutěži výtvarných oborů základních uměleckých škol se naše škola zúčastnila výtvarným projektem žákovských prací, které paní učitelka Šimková nazvala Mosty mezi plošným a prostorovým vyjadřováním. Na krajské soutěžní přehlídce v Hradci Králové se tento projekt dostal mezi několik postupujících a byl také prezentován na celostátní přehlídce základních uměleckých škol spojené s výstavou v září ve Šternberku na Moravě.

V roce 2005 se náš výtvarný obor opět zúčastnil soutěže ZUŠ s projektem s názvem Stroje a strojky a opět byl vybrán na celostátní přehlídku výtvarných oborů ZUŠ. Mladí výtvarníci pořádají zde v Červeném Kostelci i okolí výstavy, které mají vždy nějaký zajímavý motiv, např. Člověk a jeho otisky, Myšlenky moderních malířů , Jak malovat krajinu, Kdybych byl kamenem apod. Můžeme na nich vidět zajímavé práce žáků a různé techniky, např. kresby a studie, obrazy, keramické výrobky, grafické práce a další.

Učitelka Radka Guiliano Šimková je sama též aktivně umělecky činná. Je členkou Mezinárodního sdružení výtvarníků a svá díla pravidelně vystavuje v různých městech nejen u nás, ale i v zahraničí.